Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”. Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.


Suy niệm

Những người Do-thái đã tranh luận rất nhiều về thân thế và sứ mạng của Chúa Giêsu. Cuộc xung đột trong Bài Tin Mừng hôm nay làm nóng lên bầu khí tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Lễ Lều và sẽ đưa Chúa Giêsu đến gần hơn với bản án tử. Với những gì người ta đã thấy nơi Chúa Giêsu, họ không khỏi thắc mắc phải chăng Ngài là Đấng Ki-tô. Nhưng khi nhìn vào thân thế của Ngài, họ không thể chấp nhận Ngài là Đấng mà họ đang khao khát chờ đợi. Người Do thái khó tin vào Chúa Giêsu như vậy là vì họ có một quan niệm rất khác về Đấng Cứu Thế. Họ tin rằng Ngài là hậu duệ của hoàng tộc Đa-vít, được sinh ra ở một nơi bí mật trên cõi trần. Rồi sau những ngày mai danh ẩn tích, Ngài sẽ đột ngột xuất hiện cách oai phong lẫm liệt. Ngài là một người lỗi lạc siêu quần bạt chúng, sẽ phục hưng nền độc lập, mở mang bờ cõi quốc gia, mang lại sự hưng thịnh về mặt vật chất cũng như tinh thần. Chúa Giêsu đã vạch trần cái nhận thức lệch lạc và sự cứng lòng của người Do thái, đồng thời Ngài mạc khải về ngồn gốc đích thực của Ngài. Thân thế của Chúa Giêsu không hoàn toàn theo cách nghĩ trần thế của người phàm. Ngài khẳng định: Ngài “không tự mình mà đến”, Ngài đến từ Thiên Chúa Cha: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22), và “Đấng sai tôi là Đấng chân thật” (Ga 7,28).

Ngày nay, trong khi người Do-thái vẫn còn trông đợi Đấng Cứu Thế, thì người Công giáo đã tin rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại. Thế nhưng, người công giáo có thể rơi vào trạng thái giữ đạo cách hình thức chứ không thực sự sống đạo. Nhiều người thỏa mãn với những gì họ đã biết về Chúa mà không chịu học hỏi về Chúa để thêm yêu mến Chúa. Chúng ta chỉ có thể biết về Chúa nhiều hơn khi chúng ta biết khiêm tốn, chân thành tìm kiếm Chúa. Bởi vì, Thiên Chúa “giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).

Lạy Chúa, chúng con đã được diễm phúc đón nhận chân lý đức tin, và chúng con cũng được mời gọi để đem chân lý cho người khác như Chúa đã căn dặn: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Xin cho cả cuộc sống của chúng con là một sự phản chiếu ánh sáng chân lý của Chúa. Amen.


Comments are closed.