Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 12, 20-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời..

 


Suy niệm

 Vì yêu thương và vâng phục Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hiến mình trên thập giá, trở nên của lễ toàn thiêu đền tội cho nhân loại. Như hạt lúa chôn vùi trong lòng đất và chịu mục nát để trổ sinh nhiều bông hạt, Người đã tự huỷ mình ra không, làm nảy sinh mầm sống mới cho con người.

 Sự sống mới của Chúa Kitô được tiếp tục trao tặng cho người tín hữu nơi tấm bánh Thánh Thể. Vì thế, mỗi khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta được mời gọi kết hợp những hy sinh và công khó trong cuộc sống thường ngày với lễ dâng của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dạy cho chúng con bài học về sự hy sinh, từ bỏ, để tạo niềm vui và sự sống cho nhau. Xin cho chúng con thấm nhuần lời dạy của Chúa để biết biến đời mình thành tấm bánh chia sẻ niềm vui và sức sống cho gia đình, làng xóm và xứ đạo của chúng con. Amen. 


 

Comments are closed.