Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”.[…] Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ…”.


Suy niệm

“Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu”

Giakêu là thủ lãnh của những người thu thuế và là người giàu có. Ông có tất cả mọi sự ở trên đời này, nhưng còn thiếu một điều quan trọng, đó là chính Chúa. Nhận ra sự trống vắng trong tâm hồn mình, ông đã vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa Giêsu, nên đã được Chúa biến đổi và ông bước theo Người.

Thiên Chúa luôn luôn tìm kiếm chúng ta, chỉ có điều chúng ta có ao ước gặp Ngài hay không? Chúng ta có dám vượt qua đám đông xô bồ đang bon chen xô lấn cuộc đời để đến với Ngài hay không? Nếu chỉ một lần gặp gỡ Đức Giêsu mà Giakêu đã đánh đổi tất cả thì chúng ta hằng ngày đến nhà thờ để hiệp dâng Thánh Lễ, chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn và có dám để Thiên Chúa biến đổi chúng ta hay không?
 

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra bản tính yếu đuối và hay lầm lỗi của mình. Nhờ nhận thức đó, con sẽ thông cảm với tất cả những yếu đuối và lầm lỗi của mọi người khác. Chính nhờ sự yêu thương và thông cảm với tha nhân, con sẽ cảm hóa được nhiều người hơn. Amen.


Comments are closed.