Thứ Bảy sau Chúa Nhật 29 Thường Niên – Ngày 22/10/2016

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.


Suy niệm

“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3)

Mỗi biến cố xảy ra trong cuộc sống thường diễn tả một ý nghĩa nào đó đối với con người. Cùng một biến cố nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau. Tin mừng hôm nay đề cập tới hai biến cố bi thảm xảy ra thời Chúa Giêsu. Trước tiên là biến cố những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Kế đến là biến cố mười tám người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết. Người Do Thái cho rằng những người gặp tai họa là những người tội lỗi bị Thiên Chúa trừng phạt : “những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc hoạ cuối cùng chỉ gặt lấy hoạ tai” (G 4,8). Không ưng chuẩn cái nhìn này của người Do Thái, Chúa Giêsu bảo “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,2-3). Và như vậy, Chúa mời gọi họ hoán cải chính mình thay vì quan tâm tới chuyện lỗi lầm của người khác.

Trước nhan Thiên Chúa, “không ai là người công chính, dẫu một người cũng không” (Rm 3,10). Mọi người đều là tội nhân, đều phải đối diện với cái chết, đều được đặt trước sự phán xét của Thiên Chúa. Hàng ngày, chúng ta được nghe, được chứng kiến nhiều tai nạn, nhiều thảm họa xảy ra trong nước và trên thế giới. Có nhiều phản ứng khác nhau trước những sự kiện ấy: có người đồng cảm, có người tức giận, có người thì chẳng quan tâm. Trước những cái chết, những đau thương diễn ra hằng ngày, người Kitô hữu chúng ta đã có thái độ nào? Lời Chúa hôm nay đã chỉ cho chúng ta một cách nhìn về các biến cố bi thảm xảy ra trong cuộc sống. Các thảm họa là lời mời gọi mỗi người hoán cải và tin vào Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Người ban cho chúng ta những khoảng thời gian ân huệ để chúng ta đổi mới đời sống. Không những thế, Người còn ban ơn, giúp sức để chúng ta có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Người ước mong. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng ban ơn tha thứ cho chúng ta. Có điều, trước tình thương bao la của Chúa, chúng ta đã đáp trả thế nào ? Chúng ta đã biết dùng thời gian và những ân ban của Chúa để thi hành điều Chúa muốn hay chưa?

Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Chúng con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng con. Chúa luôn trao ban cho chúng con những dịp để sám hối và biến đổi đời sống. Xin Chúa hãy dùng quyền năng và tình yêu của Chúa mà tác động và hoán cải chúng con mỗi ngày. Amen


Comments are closed.