Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc. 24, 44 – 53

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môsê, các sách Ngôn sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. Bấy giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về điều này. “Phần Thầy. Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.


Suy niệm

Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.

Truyền giáo là bổn phận của mọi kitô hữu. Chúa Giêsu trước khi về trời đã để lại lệnh truyền: “Tin Mừng phải được loan báo cho muôn người”. Đây phải là thao thức với tất cả tấm lòng chân thành, của những con người tha thiết sống với Chúa, mong muốn mang Lời Chúa đến với mọi dân nước.

Thời đại hôm nay tiến bộ vượt trội về mọi lãnh vực, nhưng lại yếu kém về niềm tin và Tin Mừng. Để cho hạt giống Lời Chúa có thể đi vào mảnh tâm hồn của mỗi người cách hiệu quả. Người truyền giáo phải triệt để theo mẫu gương Chúa Kitô, sống cho, sống với và sống vì người nghèo. Dẫu người thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng không nắm hết được Tin Mừng, chưa hiểu biết nhiều về Chúa, nhưng nhất định phải là người có sự sống của Chúa Kitô ngập tràn trong tâm hồn mình “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Lạy Chúa, xin cho chúng con có tâm hồn giống như Chúa, để luôn biết thao thức, trăn trở và dấn thân vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay, ngõ hầu mai ngày mọi người cùng được hợp hoan cùng muôn triều thần thánh trên Nước Trời. Amen.


Comments are closed.