Thứ Bảy sau Chúa Nhật 24 Thường Niên – Ngày 17/08/2016

Lời Chúa: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”. Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.


Suy niệm

“ Có hạt rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh nhiều hoa kết quả gấp trăm” ( Lc 8, 8a)

Lời Chúa như hạt giống, được gieo vào mảnh đất tâm hồn con người. Hạt giống đó là Lời Chúa chất chứa mầm sống, nhưng để phát triển lại tùy thuộc vào mảnh đất tâm hồn. Hạt giống không chỉ được gieo trên đất tốt, mà còn bên vệ đường, trên sỏi đá chai cứng hay nơi bụi gai. Có những hạt giống nảy mầm nhưng lại chết đi vì không thể bám rễ sâu vào mảnh đất tâm hồn. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta vun xới lại mảnh đất tâm hồn hầu đón nhận và làm cho hạt giống sinh hoa kết quả dồi dào.

Hạt giống Lời Chúa cần có những mảnh đất tốt để phát triển. Chúng ta cần nỗ lực làm mới lại tâm hồn để loại bỏ sự chai cứng của thói hư tật xấu mỗi ngày. Mỗi người cần siêng năng học và lắng nghe Lời Chúa để hạt giống bám rễ sâu vào tâm hồn. Nhờ đó, những hoa trái thiêng liêng không chỉ sinh ơn ích cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, Chúa đã gieo hạt giống Lời Chúa vào con, nhưng nhiều lần con đã để cho mảnh đất tâm hồn trở nên khô cứng, chai lỳ không muốn đón nhận hạt giống Lời Chúa; cũng không ít lần con để cho những đam mê xấu như bụi gai bóp nghẹt Lời Chúa trong con. Xin cho con biết siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, để tâm hồn con trở thành mảnh đất tốt thích hợp cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện trong đời sống con. Amen.


Comments are closed.