Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 14,1.7-14

Một ngày sabát kia, Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”


Suy niệm

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Một trong những thói xấu nguy hại nhất của con người là thói kiêu ngạo, tự “tôn mình lên”. Kẻ kiêu căng làm cho mọi người xa lánh và bị Thiên Chúa “hạ bệ” bởi Thiên Chúa từ chối kẻ kiêu căng, tự phụ nhưng yêu thương người khiêm nhường. Chính Chúa Giêsu còn nêu gương cho chúng ta về sự hiền lành và cung cách phục vụ trong khiêm hạ. Chúa không nhằm dạy ta về cách sống lịch sự trong giao tế xã hội nhưng muốn mạc khải cho ta về chính Người và khuyến khích các môn đệ sống khiêm tốn thực sự.

Noi gương Chúa, các kitô hữu được mời gọi loại trừ mọi hình thức của tự kiêu, hống hách… để sống khiêm hạ trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Đó là cách sống giống như Chúa, đẹp lòng Chúa và mọi người.

Lạy Chúa, xin dạy cho mỗi người trong gia đình con biết sống khiêm hạ, và thể hiện lòng điều ấy qua đời sống phục vụ, yêu thương, biết sẵn lòng giúp đỡ những ai đang vất vả, khổ đau. Amen.


Comments are closed.