Thứ Sáu sau Chúa Nhật 24 Thường Niên – Ngày 16/09/2016

Lời Chúa: Lc 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.


Suy niệm

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. (Lc 8, 1b-2a)

Trong suốt hành trình tại thế đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu luôn chọn gọi nhiều người cộng tác với Chúa. Họ thuộc mọi thành phần trong xã hội: người nam và người nữ, giàu có và bình dân, nông thôn và trí thức, đạo đức và tội lỗi, v.v. Tất cả đều được Chúa trân trọng và cho cộng tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng và cứu độ nhân loại.

Hôm nay, Giáo Hội là Thân thể và Hiền thê của Chúa Kitô cũng đang mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ đã được Chúa Giêsu uỷ thác cho Giáo Hội trước khi Người về trời. Vì vậy, mỗi người, tuỳ theo chức phận và điều kiện của mình, giới thiệu Chúa cho những người chung quanh, nhất là những người chưa nhận biết hay nghe nói về Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi sống chứng nhân cho Chúa giữa đời thường. Chu toàn bổn phận của mình trong nhà trường, gia đình và xã hội, sống liên đới, công bình và thực thi đời bác ái… sẽ là những dấu chứng hùng hồn và có sức lan toả rất lớn về Tin Mừng của Chúa. Với những người cao tuổi và bệnh tật, lời cầu nguyện và việc kết hiệp những hy sinh đau đớn trên giường bệnh với Chúa Giêsu trên thập giá là hành động truyền giáo đầy ý nghĩa và hiệu quả. Trước mặt Chúa, không ai trong chúng ta là người ngoài cuộc và vô giá trị, nhưng đều là những thụ tạo tuyệt vời và riêng biệt của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, không khi nào Chúa chê bỏ chúng con, nhưng luôn yêu thương và chăm sóc chúng con đang khi chúng con có nhiều yếu đuối và lầm lỗi. Chúa lại cho chúng con được cộng tác phần vào chương trình cứu độ nhân loại của Chúa. Chúng con ý thức rằng lời mời gọi cộng tác với Chúa trong việc truyền giáo và sống chứng nhân Tin Mừng không phải là một gánh nặng, nhưng là hồng ân, là cơ hội để từng người chúng con bày tỏ lòng mến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ được lòng vui tươi, hăng say và nhiệt thành sống chứng tá cho Chúa giữa lòng nhân loại. Amen


Comments are closed.