Thứ Bảy sau Chúa Nhật 24 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”. Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.


Suy niệm

     “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm” (Lc 8, 5-8).

     Dụ ngôn “người gieo giống” là một trong bảy dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về Nước Trời. Thiên Chúa chính là người gieo giống. Mỗi người là những mảnh đất. Hạt giống Nước Trời là lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Hạt giống Nước Trời được gieo vãi vào nơi: vệ đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt. Nhưng chỉ nơi đất tốt hạt giống mới trổ sinh bông hạt và làm cho công khó của người gieo giống không trở nên vô ích.

     Kitô hữu được mời gọi trở nên “mảnh đất tốt bền vững” cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa kết quả dù trong tâm hồn vẫn thường tồn tại những môi trường đất khác nhau, có khi là mảnh đất tốt, nhưng cũng có khi chỉ là vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Để trở thành đất tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa, cần có một tâm hồn khao khát lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ mà kiên trì thực hiện; là đi con đường Chúa Giêsu đã đi : “từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày theo Chúa” và sống giới răn mến Chúa – yêu người.

     Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết gìn giữ mảnh đất tâm hồn mình, để Lời Chúa luôn sinh hoa kết trái nơi cuộc đời chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn và giúp sức, để chúng con luôn trung thành thực hiện Lời Chúa dạy mỗi ngày. Amen.


Lễ Thánh Gianuariô, Giám Mục, Tử Ðạo

Thánh Gianuariô sinh năm 270 tại nước Ý. Với tính tình cương nghị, lòng nhiệt thành đạo đức, thánh nhân không tha thiết gì cuộc sống trần gian. Lúc nào trong thâm tâm sâu thẳm của Ngài cũng vang lên tiếng Chúa: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho ngươi trở nên kẻ đánh lưới người”………….xem tiếp


Comments are closed.