Thứ Sáu sau Chúa Nhật 24 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.


Suy niệm

     Trong số những người theo Chúa Giêsu trong công cuộc loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa, ngoài nhóm Mười Hai, còn có các phụ nữ. Họ là những người đã được Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật và trừ khỏi tà thần. Khi nhận biết, tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, các người phụ nữ này đã dùng của cải mình có mà giúp Chúa, đồng thời bước theo Người trong công cuộc truyền giáo. Chúa Giêsu muốn kêu gọi tất cả mọi người cộng tác với Chúa trong sứ vụ của Ngài.

     Thiên Chúa cũng đang mời gọi từng người chúng ta dấn bước theo Người trong việc loan báo ơn cứu độ cho nhân loại. Để ra đi làm chứng cho Chúa, Chúa Giêsu muốn chúng ta có một cảm nghiệm thật sâu xa về Chúa, nhận biết Thánh ý Chúa và trung thành thi hành. Bước theo Chúa là biết tận dụng những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em mình, mang bình an và tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

     Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương mời gọi chúng con được cộng tác với Chúa để ra đi loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con biết hăng say thi hành sứ vụ và sử dụng tất cả những khả năng Chúa ban để làm chứng cho Chúa và tình yêu thương của Người. Xin biến đổi chúng con thành những môn đệ hăng say và trung thành của Chúa. Amen.


Comments are closed.