Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 9,30-37

… Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.


Suy niệm

     “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”.

     Chúa Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại, là mẫu gương tuyệt hảo cho con người về bài học phục vụ. Những lời Chúa dạy, các việc Ngài làm đều thể hiện bài học phục vụ này. Là Thầy và là Chúa nhưng Ngài vẫn “cúi mình xuống” để rửa chân cho các môn đệ. Theo gương Thầy Chí Thánh, Giáo Hội cũng thi hành sứ mạng phục vụ trong yêu thương. Sức mạnh của Giáo Hội, vì thế, không tùy thuộc vào cơ cấu hay bất cứ quyền lực nào mà chính là phục vụ nhân loại trong chân lý và tình yêu.

     Gia đình Kitô là “Hội Thánh tại gia”. Nơi đó, mọi thành viên đều được mời gọi bỏ dần thói ích kỷ và thống trị để sống vì người khác. Nhờ biết đón nhận, cảm thông, yêu thương và phục vụ nhau như Chúa dạy, cuộc sống của họ mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc.

     Lạy Chúa Giêsu, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa dạy chúng con bài học tự hiến và phục vụ. Xin cho các thành viên trong gia đình chúng con, nhờ lãnh nhận Thánh Thể Chúa, cũng sẵn lòng trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người trong chân thành và yêu thương. Amen.


Lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan Và Các Bạn Tử Ðạo

Hội Thánh Ðại Hàn tuy còn non trẻ, nhưng Giáo Hội Chúa Kitô ở Ðại Hàn vẫn là một Cộng đoàn Kitô giáo tràn đầy sức sống. Dòng máu của tín hữu Chúa Kitô ở Ðại Hàn làm nẩy sinh các thánh tử đạo. Nhờ dòng máu của các thánh tử vì đạo ở Ðại Hàn mà Giáo Hội của Chúa Kitô ở đất nước Ðại Hàn luôn đứng vững và càng ngày càng trở nên kiên vững………….xem tiếp


Comments are closed.