Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Ga 2,1-11

“Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ Chúa Giêsu ở đó; Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới (…)
Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc”, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết.(…) Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ đã tin Người”.


Suy niệm

“Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Mẹ Maria rất tinh tế khi nhận ra nỗi lo của gia chủ. Tiệc đang vui mà hết rượu sẽ làm bẽ mặt hết cả dòng họ. Mẹ nhìn thấy nỗi lo ấy, và Mẹ chạy ngay đến với Con của Mẹ. Mẹ không bao giờ tìm một sự bảo trợ nào khác ngoài Đấng mà Mẹ tôn thờ. Mẹ nói với Chúa sự khó khăn của gia chủ, Mẹ bảo các gia nhân nghe lời Chúa rồi Mẹ rút lui. Mẹ như chiếc cầu nối giữa Thiên Chúa và con người.

Các gia nhân nghe lời Chúa và làm theo, không thắc mắc, không biếng nhác mà rất quảng đại. Cuối cùng sáu chum nước lã đã thành rượu ngon. Nếu gia nhân chỉ múc nửa chum, thì rượu cũng bằng lượng nước họ đã múc. Phép lạ nước hóa rượu tạo thành một bức tranh đẹp về sự tinh tế của Mẹ Maria, lòng quảng đại của các gia nhân và quyền năng của Chúa. Kết quả, tiệc thêm vui và lòng người thêm phấn khởi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng vững vàng như Mẹ Maria xưa, để trong mọi việc, chúng con luôn tin rằng Chúa sẽ phù trợ chúng con. Chúng con cũng muốn bắt chước lòng quảng đại của các gia nhân trong tiệc cưới ngày nào, để chúng con sẵn sàng vâng theo khi Chúa muốn. Amen.


Comments are closed.