Thứ Bảy sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Ngày 29/04/2017

Lời Chúa: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

 


Suy niệm

MỤC ĐÍCH HAY PHƯƠNG TIỆN

“Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến” (Ga 6, 21).

Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Nhưng nơi Đức Giêsu, ta thấy quan niệm đó dường như không hoàn toàn đúng. Bởi Chúa Giêsu cũng tỏ ra bất lực trong một số trường hợp. Chẳng hạn việc Hêrôđê sát hại các trẻ em tại Bêlem ngay trong đêm Đấng Cứu thế chào đời mà trước đó, gia đình thánh phải trốn chạy sang Ai Cập. Hay khi ông Gioan Tẩy Giả bị bắt và chém đầu Chúa Giêsu cũng không nghĩ cách để cứu ông ấy. Thậm chí là ngay chính Chúa Giêsu trên thập giá cũng phải thốt lên: “Lạy, Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46). Vậy ta hiểu thế nào về hình ảnh Thiên Chúa toàn năng nơi Đức Giêsu với giới hạn và dường như bó tay trước sự dữ? Ta có thể rõ hơn về điều nay qua bài Tin Mừng hôm nay: Khi các môn đệ vượt biển thì mọi sự vẫn êm đẹp nên các ông không thấy cần đến Đức Giêsu. Còn khi giông tố nổi lên, các ông xin Chúa lên tàu. Lúc đó, các ông chỉ xem Chúa như phương tiện giải quyết vấn đề chứ chưa xem Chúa là mục đích của đời mình. Nhiều lúc chúng ta cũng thế, khi gặp khó khăn, gian khổ, ta cầu xin Chúa giải thoát ta. Còn lúc an vui, hạnh phúc, ta có nhớ đến Chúa để cảm ơn Người không?

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cảm thấy thất vọng vì bất lực trước nhiều hoàn cảnh. Chúa Giêsu cũng mang tâm trạng như ta khi Ngài xuống thế làm Người. Nhưng trọn cuộc sống Ngài là thi hành thánh ý Chúa Cha. Chính vì thế, Ngài đã vượt qua đau khổ và phục sinh vinh hiển. Chúng ta được mời gọi đặt hết tin tưởng nơi Chúa. Như thế ta không tuyệt vọng vì sự dữ nhưng can đảm vượt qua để đạt được Chúa Giêsu là cùng đích đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần chúng con đã xem Chúa là phương tiện giúp chúng con đạt được mục đích riêng của mình. Như thế con không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời mình. Xin Chúa luôn đồng hành, an ủi chúng con như đã an ủi hai môn đệ trên đường Emmau xưa, để chúng con cảm được Chúa là nguồn bình an đích thực và cũng là cứu cánh của cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.