Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Ngày 28/04/2017

Lời Chúa: Ga 6, 1–15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

 


Suy niệm

TRONG MỌI SỰ, HÃY TẠ ƠN THIÊN CHÚA

“Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người” (Ga 6, 11a).

Cuộc sống là một chuỗi những hoạt động liên tiếp và nối tiếp nhau diễn ra. Những hoạt động ấy diễn ra liên tục thậm chí con người dường như không để ý đến sự hiện diện của nó. Con người đói thì ăn, khát thì uống… những điều ấy đến và đi như là điều tất yếu. Thế nhưng, con người không nghĩ một điều rằng, nếu một ngày nào đó, họ không làm những công việc đó thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào đây? Và một điều chắc chắn rằng, mọi người đều sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

Khi đọc trích đoạn Tin Mừng theo thánh sử Gioan, chúng ta nhận thấy rằng ngài đã kể lại những công việc của cuộc sống đời thường, nơi có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và hôm nay, chúng ta được biết về phép lạ của Chúa khi Chúa hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng. Chúng ta hết sức kinh ngạc vì việc này quá ư lạ lùng, nhưng với đức tin thì chúng ta xác tín rằng mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta hãy nhìn vào những việc làm của Chúa Giêsu, nơi phép lạ được thực hiện. “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người”.

Nơi cuộc sống của chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn thực hiện những phép lạ. Thế nhưng, chúng ta đã không nhận ra những phép lạ ấy. Phép lạ ấy rất bình thường nơi mỗi hoạt động thường ngày của chúng ta. Nó có vẻ bình thường nhưng là phép lạ nếu chúng ta biết đón nhận và tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những hồng ân ấy.
Xin Thiên Chúa ban ơn và giúp sức cho chúng ta trong cuộc sống trần thế này. Những gì chúng ta làm, những gì chúng ta có và đạt được, chớ gì chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa và Ngài đã tặng ban cho chúng ta.


Comments are closed.