Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 6,51-58

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”


Suy niệm

Chia sẻ:

Thánh Thể là lương thực thiêng liêng giúp người tín hữu kiên vững và thăng tiến không ngừng trên đường nên thánh. Thánh Thể chính là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Thánh Thể còn là bảo chứng của ơn cứu độ, vì Chúa đã từng xác quyết: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Đón nhận Bánh Trường Sinh Thiên Chúa ban tặng, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho tha nhân. Đó chính là thái độ sống biết yêu thương, chia sẻ, hiệp nhất, phục vụ… Và hẳn nhiên, cách sống ấy đòi buộc chúng ta phải không ngừng bỏ đi con người cũ với thói ích kỷ, kiêu căng của mình.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương ngự trị nơi gia đình chúng con, và xin cho mỗi người chúng con biết tích cực trở nên khí cụ của tình yêu Chúa cho mọi người. Amen.


Thánh Stêphanô Hungari

Thánh Tê-Pha-nô Hung-ga-ri là một trường hợp đặc biệt trong muôn vàn trường hợp mà Hội Thánh nhận ra công đức và những công việc của Ngài làm ở dưới thế gian này dù rằng Ngài ở trên ngai tòa cao nhất của đất nước Hung-ga-ri, thánh nhân vẫn thực hiện được những điều làm vinh danh Chúa…….xem tiếp


Comments are closed.