Thứ Sáu sau Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên – Ngày 05/08/2016

Lời Chúa: Mt 16, 24 -28

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.


Suy niệm

“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16, 26)

Cuộc sống hằng ngày luôn đặt chúng ta đứng trước sự lựa chọn và quyết định. Có những chọn lựa thông thường nho nhỏ, lại có những chọn lựa có ảnh hưởng sâu rộng trên cuộc đời chúng ta, như chọn lựa nghề nghiệp hay lý tưởng cuộc đời. Môi trường xã hội, niềm tin tôn giáo ảnh hưởng rất nhiều lên suy nghĩ và quan điểm chọn lựa của chúng ta. Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta biết đâu là sự chọn lựa khôn ngoan và mang lại giá trị trường tồn: chọn Chúa và sống theo Tin Mừng. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy nhiều người trong chúng ta sợ chọn Chúa vì cho rằng theo Chúa phải “vác thánh giá mỗi ngày”, phải giữ và thực hành hàng loạt điều luật của Chúa và Hội Thánh, v.v. Những giới luật này bị hiểu lầm như những cái ách, kìm hãm đời sống và lấy đi tự do của họ. Nhiều nhóm người chạy theo quan điểm duy vật, hưởng thụ và đòi hỏi tự do tuyệt đối. Đối với họ, Thiên Chúa không tồn tại.

Chọn theo Chúa không phải là khước từ mọi giá trị trần thế như nhiều người vẫn quan niệm sai lầm, nhưng là sống trong thế gian với tinh thần đức tin và góp phần thăng tiến thế gian bằng Tin Mừng của Chúa. Sứ điệp Tin Mừng đòi hỏi chúng ta nhiều hy sinh và nỗ lực. Chính Chúa Giêsu và bao chứng nhân Tin Mừng cho ta biết điều đó. Tuy vậy, những gian khó đó chẳng là bao so với phần thưởng Nước Trời, phần thưởng Chúa Giêsu đã hứa ban cho những kẻ trung kiên theo Người. Để giúp chúng ta nhận thức và can đảm chọn lựa giá trị trường tồn, chúng ta hãy ghi nhớ lời Chúa dạy: “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16, 26)

Lạy Chúa Giêsu, những chọn lựa và nhất là những chọn lựa quan trọng làm chúng con suy nghĩ đắn đo. Có những lúc chúng con không biết phải xử trí, phải chọn lựa thế nào cho phải, cho đúng. Và chính chúng con nhiều lúc cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi chọn Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chúng con sáng suốt từ trong các chọn lựa thường nhật, nhận ra đâu là những chọn lựa mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời chúng con. Xin Chúa cho chúng con được lòng can đảm và vững tin chọn Chúa bất chấp những mời mọc hấp dẫn của thế gian. Amen


Comments are closed.