Thứ Bảy sau Chúa Nhật 14 Thường Niên – Ngày 15/07/2017

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.”

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.”

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời” (Mt 10,32).

Vì thấy những khó khăn trong việc loan báo Tin Mừng sẽ đến, Chúa Giêsu luôn động viên các môn đệ “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn”(Mt 10,28). Bên cạnh đó, Người cũng khẳng định “Phàm ai tuyên xưng nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Thầy” (Mt 10,32). Đây chính là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho những ai dũng cảm tuyên xưng niềm tin vào Người Con.

Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “không phải ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu”(Mt 7,21), và thánh Giacôbê tông đồ đã xác tín rõ ràng “đức tin không có hành động là đức tin chết”(Gc 2,17). Thế nhưng, mỗi người Kitô hữu luôn được mời gọi hành động để đức tin luôn sống động trong thế giới. Dù vậy, tuyên xưng niềm tin bằng hành động là điều không dễ dàng trong thời đại hôm nay. Trôi trên dòng chảy chủ nghĩa duy vật và lối sống thực dụng, các Kitô hữu lội ngược dòng ắt sẽ va phải những cản trở khiến họ phải thiệt thòi và mất mát ít nhiều trong cuộc sống. Nhưng tin tưởng vào Lời Chúa hứa “phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”(Mt 10,32), chúng ta can đảm và hăng say dấn thân trong việc tông đồ để làm sáng danh Chúa và mưu cầu lợi ích linh hồn tha nhân. Phó trọn đời sống trong tay Chúa Cha, ý thức ta thuộc về Đức Giêsu và hằng có Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta sẽ đủ sức mạnh để chấp nhận mọi sự xảy đến, kể cả việc tử đạo một cách thanh thản và bình an.

Đức tin là một hồng ân vô giá mà Chúa đã yêu thương ban cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh Bônaventura giúp chúng ta nhận ra thân phận con người yếu đuối, mỏng manh để luôn cậy trông tín thác vào Thiên Chúa. Đồng thời, xin Chúa giúp mỗi người kitô hữu biết can đảm tuyên xưng và thể hiện niềm tin của mình trong đời sống phục vụ hàng ngày. Cuối cùng, xin Chúa giúp đoàn dân Chúa vượt qua những cơn lo âu nguy biến và sợ hãi để tiến bước trong niềm vui an bình. Amen.


Comments are closed.