Thứ Bảy sau Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.


Suy niệm

Chúa Giêsu đưa ra hai cách sống cho chúng ta chọn: Chối từ Tin Mừng của Chúa để có cuộc sống dễ giải, để bị Chúa Giêsu chối từ trước mặt Chúa Cha; hoặc đón nhận và phục vụ cho Lời của Ngài. Dù thiếu đi sự cộng tác của mỗi người chúng ta, Tin Mừng của Chúa vẫn sẽ được loan truyền, vinh quang của Ngài không hề bị giảm bớt. Nhưng nếu chúng ta đón nhận và loan truyền Tin Mừng cho mọi người, những công khó, nỗi khổ đau phải gánh chịu sẽ không bị Chúa Quan Phòng bỏ quên. Chúng ta sẽ được Ngài đón nhận trước tòa phán xét sau này. Phần phúc vĩnh cửu của chúng ta được bảo đảm.

Ở nơi công cộng, chúng ta ngại làm dấu trước khi ăn; trước nhiều người không Công Giáo, chúng ta ngại tỏ ra mình là con cái Thiên Chúa; trong việc làm ăn buôn bán hàng ngày, danh hiệu Kitô hữu có khi được chúng ta dùng để bảo đảm cho những việc sai trái…Phải chăng đó là những lúc chúng ta đang chối từ Chúa, thậm chí là lợi dụng danh nghĩa con cái Chúa để làm chuyện bất hảo?

Lạy Chúa Giêsu, làm chứng cho Tin Mừng của Chúa khiến chúng con gặp nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Nhưng chúng con tin rằng, đó là cách tốt nhất Chúa muốn chúng con thực hiện để làm rạng danh Chúa, mang lại ơn cứu rỗi đời đời cho chúng con và các linh hồn. Xin Chúa ban thêm ơn can đảm giúp chúng con kiên vững thực hiện sứ mạng này cho đến cùng. 


 

 

 

 

 

 

Comments are closed.