Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Hôm ấy, Ðức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 


Suy niệm

Sau một thời gian ở với Chúa Giêsu, các môn đệ được Ngài sai đi loan báo Tin mừng. Hành trang lên đường của các ông là quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ. Chúa muốn các ông lên đường, không lương thực, bao bị, tiền bạc… để có thể thanh thoát, không vướng bận nơi này, người kia, để toàn tâm toàn ý cho sứ vụ loan báo Nước Thiên Chúa đang đến. Họ trở nên người phục vụ Tin Mừng: không làm nhẹ đi những đòi buộc, không uốn cong Tin Mừng để tìm thành công cá nhân, cũng không mỵ dân để vuốt ve dư luận.

Ngày nay, Chúa Giêsu cũng sai các Kitô hữu lên đường, đem đến cho con người niềm vui, sự giải thoát toàn vẹn cả hồn lẫn xác. Nhưng nhiều khi, chúng ta chỉ lo giữ đạo mà không để ý đến truyền đạo, chỉ lo xây dựng những ngôi đền thờ vật chất mà không để ý đến việc kiến tạo và chỉnh trang ngôi đền thờ đích thực là tâm hồn mỗi người.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đang đề cao các các giá trị vật chất và cổ võ cho một lối sống hưởng thụ, xin Chúa giúp chúng con xác tín về ơn gọi và vị trí của mình trong chương trình yêu thương của Chúa. Như thế, niềm tin của chúng con không chỉ dừng lại trên môi miệng, nhưng được biểu lộ cách sống động qua những dấn thân cho Tin Mừng Nước Trời. Amen 


 

Comments are closed.