Thứ Sáu sau Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. “Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.


Suy niệm

Chúa Giêsu tiên báo những cuộc bách hại sẽ xảy đến cho các môn đệ và trấn an các ông: ‘Thánh Thần sẽ dạy họ nên nói gì và làm gì’. Mặt khác, đây sẽ là cơ hội để họ loan báo Phúc Âm của Ngài. Chúa Giêsu hứa ban ơn giải thoát cho những ai bền tâm vững chí theo Ngài; trung thành với sứ mạng Ngài giao phó: “Ai tin vào Thầy thì sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, và “ai giữ mạng sống thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy sẽ nhận lại được”. Ngài bảo đảm với họ: “…Này đây Thầy sẽ ở cùng các con cho đến tận thế”. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho các môn đệ khi Ngài bị những người Do Thái bách hại khi thi hành sứ mạng của Chúa Cha trao để cứu chuộc nhân loại, nhưng được Chúa Cha cho sống lại vinh hiển.

Trong cuộc sống hằng ngày, lắm lúc chúng ta sợ hãi bày tỏ đức tin vào Thầy Giêsu trong suy nghĩ, lời nói và bằng cuộc sống trước những bách hại của người đời. Lúc đó, chúng ta hãy nhớ lại Lời của Thầy Giêsu: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. Ước mong chúng ta say mê làm chứng cho mọi người biết và tin vào Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài để được cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn can đảm cho mọi người biết Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm dù gặp thử thách gian nan và bách hại để chúng con xứng đáng đón nhận phần thưởng hạnh phúc mai sau là Thiên Đàng, nơi Chúa hứa ban cho chúng con. Amen.  


 

 

 

 

 

 

Comments are closed.