Thứ Bảy sau Chúa Nhật 11 mùa Thường Niên – Ngày 18/06/2016

Lời Chúa: Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? “Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.


Suy niệm

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6,33)

Theo lẽ thường, con người ai cũng lo gìn giữ và thăng tiến mạng sống mình, làm việc để tìm kiếm của ăn nuôi dưỡng thân xác và thoả mãn các nhu cầu. Tuy nhiên khi có nhiều nhu cầu, bổn phận,… phải chọn lựa vì không thể cùng một lúc thoả mãn tất cả, ta phải có các bậc thang giá trị ưu tiên để hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Chúa Giêsu đã giảng giải và tái lập bậc thang giá trị cho chúng ta : thân thể trọng hơn áo mặc, mạng sống trọng hơn của ăn, và Đấng trao ban trọng hơn của được ban. Ngài dạy các môn đệ phải lo ưu tiên “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6,33) trên các mối bận tâm khác.

Nhiều người trong xã hội hôm nay quá đề cao con người đến nỗi làm cho sự tin tưởng vào Thiên Chúa trở nên vô nghĩa. Họ tin tưởng khoa học kỹ thuật có thể đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo cho cuộc sống của con người. Thế nhưng, thực tế lại khác hẳn : tâm hồn nhiều người bất an, xã hội nhiều bất công, hận thù, chia rẽ, xung đột. Con người luôn ưu tư, luôn bị giằng co giữa lo lắng và hy vọng. Đó là hệ quả của việc gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Thái độ ấy nhiều khi cũng xuất hiện nơi những người Kitô hữu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại suy nghĩ và thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta luôn giữ lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong những nỗi lo lắng hằng ngày. Người biết chúng ta cần những gì, và sẵn sàng ban những gì tốt nhất cho chúng ta.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng xót thương. Chúa luôn yêu thương, lo lắng cho chúng con và mời gọi chúng con tìm kiếm Chúa. Vậy mà, bấy lâu nay, chúng con cứ mãi khắc khoải, lo âu cho nhu cầu bản thân mà nhiều khi quên mất Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành. Xin Chúa hãy thức tỉnh và hoán cải chúng con. Amen.


Comments are closed.