Thứ Hai sau Chúa Nhật 12 mùa Thường Niên – Ngày 20/06/2016

Lời Chúa: Mt 7, 1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.


Suy niệm

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới” (Mt 7,3).

Tri thức của con người thật giới hạn, xét cả về hiểu biết thế giới bên ngoài lẫn hiểu biết đời sống nội tâm bên trong. Đôi mắt của con người dù có nhìn được vạn dặm, cũng chỉ trông thấy một góc bầu trời mà thôi. Thị giác của con người dù có trông xa hằng ngàn hải lý, cũng chỉ nhìn được một phần nhỏ của biển cả mà thôi. Cho dẫu có tham vọng khám phá tất cả thiên nhiên, cho đến bây giờ, con người vẫn đành phải bó tay đối với nhiều điều bí ẩn của Tạo Hoá nơi thiên nhiên. Khát khao hiểu biết đời sống nội tâm của con người qua bộ môn tâm lý học, người ta cũng chỉ biết được phần nào đời sống bí nhiệm ấy. Nếu như chúng ta đã không thể biết hết về thiên nhiên, thì càng không thể hiểu biết đầy đủ về đời sống bên trong của con người được. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, cũng là nói với chúng ta, “đừng đoán xét theo bề ngoài nữa, nhưng hãy đoán xét cho công minh” (Ga 7,24). Nhưng, khuynh hướng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không thấy khuyết điểm của bản thân dường như quá lớn. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể đoán xét cho công minh ?

Hãy học để có cái nhìn của Chúa. Đó là cái nhìn bao dung khi thấy lòng yêu mến và sự hối cải chân thành của người đàn bà tội lỗi (x.Lc 7,47). Đó là cái nhìn nâng cao phẩm giá và giúp người phụ nữ phạm tội ngoại tình quyết tâm thay đổi đời sống tội lỗi (x.Ga 8,2-11). Đó là cái nhìn tha thứ trước sự phản bội của Phêrô (x.Lc 22,61). Đó là cái nhìn ban ơn cứu độ cho một tâm hồn khao khát mong chờ như Giakêu (x.Lc 19,1-10). Đó là cái nhìn đầy tình thương khi trông thấy người bị phong hủi (x.Mc 1,40-45). Đó là cái nhìn nhân từ và vui mừng khi tìm thấy con chiên bị lạc (x.Lc 15,4-7). Khi kết hợp thường xuyên với Chúa, chúng ta cũng có cái nhìn bao dung, đầy tình thương, nhân từ, vui mừng, nâng cao phẩm giá, tha thứ… như Chúa. Chính những điều đó sẽ dần dần thay thế xu hướng hay xét đoán người khác của chúng ta.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể đoán xét mọi tư tưởng cũng như hành động của chúng con, nhưng Chúa đã dùng tình yêu thương tha thứ để thay cho sự xét đoán. Xin Chúa giúp chúng con đón nhận lòng nhân hậu thứ tha của Chúa, để chúng con đối xử với anh chị em bằng tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.


Comments are closed.