Thứ Bảy sau Chúa Nhật 10 mùa Thường Niên – Ngày 11/06/2016

Lời Chúa: Mt 10, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. “Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. “Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.


Suy niệm

“Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5, 36-37)

Khi răn dạy các môn đệ đừng thề thốt, Chúa muốn người môn đệ phải sống thật thà, không quanh co trong lời nói. Người môn đệ đích thực theo Chúa phải luôn luôn chân thực vì đã chân thực thì không cần thề thốt. Căn dặn điều này, Chúa mang đến cho người môn đệ giá trị đích thực của lời nói. Lời nói trung thực sẽ tạo nên niềm tin nơi người khác và tự nó mang giá trị chứ không cần lời thề hay bất cứ một thế lực bên ngoài nào tạo nên.

Sống trong sự thật và yêu mến sự thật là một trong những phẩm giá mà Chúa đòi nơi con người. Nhiều khi trong cuộc sống thường ngày, những đam mê, lòng kiêu căng, của cải vật chất thường làm cho con người ra mù quáng và rất dễ rơi vào dối trá. Ngoài ra, người ta cần lấy dối trá làm phương tiện để dành địa vị hay thăng tiến trong nghề nghiệp. Khi gặp những thách đố gây nguy cơ gian dối, chúng ta luôn cần nhớ và thực hiện giáo huấn rõ ràng của Chúa Giê-su: “Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi những điều dối trá trên đường đời. Xin Chúa cũng ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con biết đón nhận những thua thiệt, mất mát trong cuộc sống miễn là biết rằng chúng con đang cố gắng sống theo giá trị Nước Trời để vinh danh Chúa và thuộc về Chúa mãi mãi. Amen.


Thánh Barnabê, Tông đồ

Đã có lần, có dịp nghe Chúa Giêsu giảng dậy và đã chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ, thánh Barnabê đã trở thành một trong 72 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái… ” (Ga 15, 16). ….xem tiếp


Comments are closed.