Thứ Sáu sau Chúa Nhật 10 mùa Thường Niên – Ngày 10/06/2016

Lời Chúa: Mt 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. “Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.


Suy niệm

“Ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình” (Mt 5, 32)

Hôn nhân không phải là định chế của phàm nhân, nhưng đã được Thiên Chúa thiết định ngay từ những ngày đầu của công trình tạo dựng, và được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích. Theo sự thiết định của Thiên Chúa, hôn nhân mang tính cách đơn hôn (một vợ một chồng) và vĩnh hôn (bất khả phân ly cho tới khi một trong hai người phối ngẫu qua đời). Để được như thế trong đời sống hôn nhân, Thiên Chúa hứa ban sức mạnh và ân sủng cho họ.

Tuy nhiên, nếu việc Thiên Chúa đặt để trong chúng ta là người nam, người nữ những đặc điểm tuyệt diệu tạo nến sức thu hút và bổ túc cho nhau hướng đến đời sống hôn nhân, thì ngày nay, do sự lạm dụng hoặc mất tự chủ, người ta làm sai lệch và hạ thấp giá trị của mối tương quan nam – nữ. Thái độ sống và lối suy nghĩ của một số người ngày nay về vấn đề tính dục và hôn nhân gia đình đi ngược lại với giáo lý của Chúa, được đề cập đến trong Tin mừng hôm nay. Thực tế cho ta thấy một số các bạn trẻ sống “thử” trước hôn nhân. Họ quan niệm sai lầm, nếu hợp nhau thì mới tính đến chuyện kết hôn, bằng không thì chia tay. Não trạng nơi một số người khi đề cập đến hôn nhân là nghĩ ngay đến vấn đề tình dục hơn là nghĩ đến trách nhiệm và sự kỳ diệu trong tình yêu.

Lạy Chúa, nhiều trang truyền thông hôm nay, thay vì nâng cao tâm hồn, đã làm bại hoại các tâm hồn vì những trang tin truỵ lạc. Xin cho con ơn khôn ngoan và lòng can đảm để xa tránh dịp tội. Xin giúp con giữ gìn đôi mắt khỏi những điều nên cớ cho con vấp phạm. Và khi gặp dịp tội, xin Chúa giúp con chiến thắng. Xin Chúa cho các bạn thanh niên thiếu nữ biết quý trọng tâm hồn trong trắng như hương thơm, ngọc quý của đời mình. Xin Chúa giúp các gia đình chúng con được luôn trung tín trong lời cam kết hôn nhân. Cách đặc biệt, xin Chúa thương xót các gia đình đang trong cơn khủng hoảng phân ly, xin giúp họ vượt qua những giờ phút thử thách để sớm tìm lại được hạnh phúc trong tình yêu. Amen


Comments are closed.