Thứ Ba tuần XXVII Thường Niên – Ngày 10/10/2023

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.

Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

 


Suy niệm

ĐIỂM DỪNG TRONG CUỘC SỐNG

“Chỉ có một sự cần mà thôi” (Lc10,42).

Quan sát cuộc sống xung quanh, chúng ta sẽ bắt gặp được những điểm dừng. Có những điểm dừng chết chóc, nhưng cũng có những điểm dừng sống động. Có những điểm dừng mang đến tai họa, nhưng cũng có những điểm dừng mang lại niềm vui, mang lại sự đổi mới, và sự cứu rỗi.

Trong lại bài Tin Mừng hôm nay mà Thánh sử Luca phác họa. Chúng ta cũng gặp được ba điểm dừng: Thứ nhất, Chúa Giêsu và các môn đệ dừng chân ở nhà Mácta và Maria; thứ hai, Maria ngồi bên chân Chúa; và thứ ba, Mácta dừng chân bên Chúa Giêsu. Tất cả những điểm dừng đều có mục đích: Chúa Giêsu và các môn đệ nghỉ chân để tiếp tục hành trình lên Giêrusalem; Maria dừng bên chân Chúa để nghe Lời Chúa; Mácta dừng lại để cầu cứu Chúa.

Cùng với Mácta chúng ta dừng lại bên chân Chúa để tìm hiểu Sứ Điệp mà Lời Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay.

Nếu dụ ngôn người Samari ngày hôm qua dạy chúng ta phải quan tâm đến những người xung quanh, thì câu chuyện về hai chị em ở làng Bếttania lại lưu ý chúng ta đặt trung tâm đời mình trên mối tương quan với Thiên Chúa.

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Từ điểm dừng của Mácta bên Chúa – Chúa muốn giáo huấn chúng ta về sự lựa chọn ưu tiên trong cuộc đời – Một điểm dừng làm thay đổi nhận thức, làm đảo lộn những giá trị mà Mácta đã xây dựng trước đó, nó mang đến một sự đổi mới theo chiều kích thiêng liêng cần thiết cho sự cứu rỗi. Từ nay cô không phải lo lắng bởi lương thực vật chất, nhưng phải lo lắng cho lương thực thiêng liêng. Từ của ăn trần thế mau hư nát, Chúa hướng cô đến lương thực Nước Trời trường tồn. Từ lương thực nuôi sống thân xác phàm tục Chúa hướng cô đến lương thực linh hồn thiêng liêng, lương thực Nước Trời thì tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất đó chính là Lời Chúa.

Khuynh hướng của con người thời đại hôm nay là thích nói hơn là thích nghe, thích hoạt động hơn suy nghĩ, thích bầu khí náo động hơn thầm lặng. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta đừng sao lãng việc ngồi dưới chân Chúa vì đó là phần tốt nhất.

Trong ý nghĩa của nhà Bếttania nơi mà Maria và Mácta đã dừng lại bên chân Chúa để nhận ra được thông điệp mà Chúa truyền dạy. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết dừng lại bên Chúa qua mỗi Thánh Lễ, các giờ đạo đức cá nhân, hay những hy sinh thầm lặng để có thể thân thưa cùng Chúa “điều đẹp ý Ngài xin chỉ dạy con thực hiện”. Amen.


Comments are closed.