THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN – Ngày 13/10/2023

Lời Chúa: (Lc 11, 15-26)

Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.

 


Suy niệm

TIN ĐỂ HIỂU

“Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê en dê bun mà trừ quỷ.” (Lc 11,15)

Bài Tin Mừng hôm nay mà cộng đoàn vừa nghe, thánh sử Luca trình bày cho chúng ta về một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và một số khán thính giả sau khi họ chứng kiến phép lạ của Ngài.

Thông thường, mỗi khi Chúa Giêsu thực hiện một phép lạ nào đó, các tác giả Tin Mừng mô tả trạng thái của người chứng kiến như: ngạc nhiên, sửng sốt, hay chúc tụng, ngợi khen. Vậy mà ở đây chúng ta lại thấy một thái độ ngược lại của một nhóm người. Thay vì tán tụng ngợi khen Chúa Giêsu thì họ lại nghi ngờ phép lạ của Ngài “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Tại sao những người đó lại có thái độ như vậy? Trong sách tiên tri Isaia chúng ta đọc thấy câu này “Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không hiểu” (Is 7,9). Câu này nằm trong trình thuật về phép lạ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện để cứu dân Israel thoát khỏi cảnh bị ngoại bang xâm lược thời vua Akhát. Thế nhưng Akhát là một vị vua không đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa nên ông không hiểu điều Ngài muốn thực hiện cho dân. Vì vậy Thiên Chúa đã sai tiên tri đến loan báo cho vua biết điều đó để củng cố lòng tin của ông. Trong bài Tin Mừng hôm nay, những thính giả kia tỏ thái độ nghi ngờ phép lạ của Chúa Giêsu vì họ không tin Ngài. Họ không tin Chúa Giêsu là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Israel nên họ không thể hiểu biết về những lời rao giảng cũng như những phép lạ mà Ngài thực hiện. Cũng vậy, trong đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta không thể hiểu những gì mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Bởi nhiều lúc chúng ta nghi ngờ và chất vấn Thiên Chúa khi gặp đau khổ: tại sao Ngài không giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp cơn gian nan? Tại sao chúng ta sống tốt nhưng lại không được may lành chi hết? Đáp lại những tiếng kêu trách của chúng ta là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nếu không có một đức tin trưởng thành trong đời sống đạo, chúng ta cho rằng Thiên Chúa thật bất lực. Vì vậy mà Kierkegaard đã minh chứng rằng: đức tin của chúng ta cần phải thực hiện một bước nhảy , nếu không có bước nhảy này, chúng ta chỉ là những kẻ đạo đức lý thuyết. Với cú nhảy của đức tin chúng ta sẽ bước vào một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa; và chúng ta mới hiểu ra những kì công mà Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc đời của mỗi người.

Lạy Chúa, với một đức tin được thanh luyện, chúng con mới có thể hiểu được sự thinh lặng của Chúa, chúng con mới hiểu được quyền năng và sự quan phòng của Chúa nơi cuộc đời còn đầy đau khổ của phận người. Xin giúp chúng con thêm tin tưởng như lời của Thánh Phêrô: “Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội… Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.” (x. 1Pr 1, 6-7).


Comments are closed.