Thứ Tư Tuần XX Thường Niên – Ngày 17/08/2022

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a

Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

 


Suy niệm

LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA

“Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó” (Mt 20,14).

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người Kitô hữu được trao ơn gọi riêng theo bậc sống của mình; và để hoàn thành tốt những bậc sống ấy, mỗi người cần quyết tâm, cố gắng và nỗ lực nhận ra Thiên Chúa luôn nhân từ, quan tâm và yêu thương hết mọi người.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, hình ảnh của một Thiên Chúa nhân từ hiện lên thật rõ nét, không những Người giữ đúng lẽ công bình khi trả lương cho những người làm đầu tiên theo đúng như những gì đã thỏa thuận, nhưng hơn thế nữa, Người trả lương cho những người thợ đến làm sau, những người đến làm vào giờ chót, bằng với lương của người làm cả ngày. Đó là gì nếu không phải là tình yêu, một tình yêu không so đo tính toán, một tình yêu lớn đến độ phá vỡ tất cả những lý luận của công bình. Thật vậy, Thiên Chúa không phải là ông chủ tính sổ trên sức lao động của người khác, Chúa không nhìn chúng ta như một người làm công, nhưng Chúa đã cư xử với mỗi người chúng ta bằng tình thương, bằng lòng nhân từ và quảng đại. Tình thương của Thiên Chúa đã phá vỡ sự phân biệt người đầu, người cuối, người làm ít, người làm nhiều. Tình thương của Người vượt lên trên sự sòng phẳng như kẻ bán, người mua. Tư tưởng của Chúa khác với tư tưởng của con người; lý luận của Chúa khác với lý luận của con người và tình yêu của Thiên Chúa vượt xa mọi tính toán của con người; vượt lên trên những lý lẽ của lý trí. Thiên Chúa luôn dùng lý lẽ của con tim, một con tim đầy nhân hậu, luôn yêu thương để cho con người sống hạnh phúc và được sống trong tình yêu của Ngài.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra tình yêu của Chúa với tất cả lòng tin tưởng và thiện chí, để từ đó mỗi người biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng một con tim yêu thương, rung cảm, nâng đỡ và sẻ chia với những người đau khổ. Hơn thế nữa, những lời hay, ý đẹp, những hành động thiết thực sẽ là thước đo tình yêu của chúng ta dành cho Chúa với một sự phó thác, tin tưởng vào tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa.


Comments are closed.