Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Ngày 13-07-2021

Lời Chúa: Mt 11,20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối : “Hỡi Côrôdain, khốn cho ngươi. Hỡi Bếtsaiđa, khốn cho ngươi. Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon, các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi : trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Caphácnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao. Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

 


Suy niệm

CÁCH NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU

“Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối” (Mt 11,20).

Ngày xưa, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ trước mắt nhiều người, nhưng họ không chịu sám hối. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng làm nhiều phép lạ cho chúng ta, nhưng vẫn có nhiều người vẫn không chịu sám hối. Tại sao người ta lại không chịu sám hối trước phép lạ của Chúa Giêsu? Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra lý do đó. Qua đó, chúng ta rút ra bài học cho bản thân mình mà ngoan ngoãn đáp trả lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến ba thành: Côrôdain, Bếtsaiđa, Caphácnaum. Chúa Giêsu đã làm các phép lạ rành rành trước mắt họ: “Các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm” (Mt 11, 20). Thế nhưng, điều khiến chúng ta ngạc nhiên là tại sao: “Các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối”? Họ không chịu sám hối là vì họ không chịu tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai cứu độ trần gian vì họ thấy Người không giống như họ nghĩ. Nếu Người là Đấng Kitô thì Người phải tỏ ra mạnh mẽ, uy hùng, cao sang… Nhưng ngược lại, họ lại thấy Người quá giản dị, khó nghèo, nhân hậu, ăn uống với quân thu thuế, gần gũi với phường tội lỗi, xuất thân từ làng quê nghèo Nadaret, con bác thợ mộc… Như vậy, họ chỉ chăm chú nhìn Người nơi dáng vẻ bề ngoài để rồi nghĩ sai về Người. Họ không biết rằng bên trong Người là một vì Thiên Chúa đầy quyền năng. Từ đó, họ đã bỏ lỡ cơ hội đón nhận Đấng mang ơn cứu độ đến cho họ.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn thực hiện hiện nhiều phép lạ. Trong thánh lễ, Người làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu của Người để nuôi dưỡng chúng ta. Trong Toà Giải Tội, Người tha tội và giao hoà chúng ta với Thiên Chúa. Đây là những phép lạ cao quý diễn ra hằng ngày trước mắt chúng ta, chúng ta có thật sự tin không? Hay chúng ta chỉ chăm chú nhìn vẻ bề ngoài mà không thấy được sự cao quý bên trong của các Bí Tích. Từ đó, chúng ta xem nhẹ, thờ ơ không khao khát, không quý trọng, và coi các Bí Tích đó như là những tục lệ, những thủ tục, những trói buộc… Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn ra các phép lạ cao quý bên trong của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hoà Giải để mà siêng năng đến với Chúa qua thánh lễ, qua Chầu Thánh Thể, qua viếng Chúa và qua việc xưng tội. Nhờ đó, Chúa ban ơn thánh giúp chúng ta sám hối.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta đừng dửng dưng, thờ ơ, chai lì trước phép lạ tình yêu cao quý của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà Giải. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta biết khôn ngoan tận dụng và kín múc ơn thánh Chúa nơi các Bí Tích ấy.


Comments are closed.