Thứ Tư Tuần XV Thường Niên – Ngày 14-07-2021

Lời Chúa: Mt 11,25-27

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

 


Suy niệm

KHIÊM TỐN ĐÓN NHẬN SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA

“Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Trong cuộc sống, Thiên Chúa luôn tìm cách ngỏ lời với chúng ta qua nhiều cách thức khác nhau. Thế nhưng để có thể đón nhận Lời Chúa, chúng ta không phải chỉ dựa vào mớ kiến thức, tài năng hay sự hiểu biết, nhưng đòi hỏi chúng ta cần có một tâm hồn khiêm tốn, ngoan ngoãn mở lòng mình ra để ơn Chúa tác động, uốn nắn và dạy dỗ. Đó cũng chính là tinh thần của những người bé mọn mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã lớn tiếng dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa Cha vì đã không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết công trình mạc khải của Ngài, nhưng là những kẻ bé mọn. Những người khôn ngoan, thông thái mà Chúa Giêsu trực tiếp nhắm đến đó là những người có học thức, hàng lãnh đạo Do thái, những Biệt phái, luật sĩ và gần nhất đó là dân ở các thành ven bờ Biển Hồ (Mt 11, 20-24) …Những người này ỷ vào sự hiểu biết, sự khôn ngoan hạn hẹp của thế gian để từ chối đón nhận sứ điệp của Chúa. Họ khép chặt lòng mình lại, tự cao tự đại nghĩ mình thông thái biết tất cả mọi sự nên không cần đến ơn Chúa. Còn những người nghèo khó, ít học, những người yếu thế, những người tội lỗi mà Chúa Giêsu gọi chung là “những kẻ bé mọn” thì họ lại sẵn sàng mở lòng mình ra, lắng nghe và khiêm tốn đón nhận sứ điệp Lời Chúa. Vì thế, những điều Chúa mạc khải không đến được với hạng thông thái mà đến với những kẻ khiêm nhường, những người có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, có trái tim chờ đợi, có tâm hồn quảng đại sẵn sàng lắng nghe và đón nhận.

Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng đang phải đối diện với quá nhiều tiếng ồn, không chỉ là những tiếng ồn ào bên ngoài nhưng còn có những tiếng ồn bên trong tâm hồn. Những điều đó làm cho tâm hồn chúng ta không còn sự thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tỏ ra là những con người kiêu căng, tự mãn, coi mình đã biết hết tất cả mọi sự. Chúng ta khép chặt cõi lòng khiến cho hạt giống Lời Chúa không thể đâm rễ sâu và phát triển trong tâm hồn. Một nhà hiền triết đã nói: Một ly nước đầy không thể đổ thêm thứ gì vào đó. Cũng vậy, những người chất đầy kiêu căng tự mãn thì không còn chỗ cho Thiên Chúa dạy dỗ và ban ơn. Chỉ có những tâm hồn nhận mình bé mọn, nhận mình là con số không, và trống rỗng thì lại có đủ chỗ Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta có một cõi lòng thanh thoát, biết loại bỏ đi lớp vỏ dày cộm của tính kiêu căng, tự mãn ngõ hầu chúng ta có một con tim rộng mở, sẵn sàng để cho ánh sáng của Lời Chúa tràn ngập tâm hồn đồng thời có khả năng đón nhận kho tàng ân sủng và khôn ngoan từ Chúa.


Comments are closed.