Thứ Ba tuần XIV Thường Niên – Ngày 11/7/2023

Lời Chúa: Mt 9,32-38

Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

 


Suy niệm

ĐIỂM NHÌN YÊU THƯƠNG

“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng,
như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36).

Đôi mắt con người có đặc tính tập chú vào một điểm nhìn duy nhất khi quan sát. Do đó, một khi con người đã chú tâm vào một điểm ảnh thì mọi thứ xung quanh điểm ảnh ấy dường như trở nên vô hình. Từ điểm nhìn của đôi mắt, ta đi đến điểm nhìn của trái tim. Trái tim cũng thế, một khi đã chú tâm vào một chủ điểm thì mọi vấn đề khác sẽ như lu mờ.

Nơi bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu cũng mô tả cho chúng ta một điểm nhìn xuất phát từ trái tim yêu thương: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương” (c.36). Khi thấy dân chúng đau bệnh, mù lòa, câm điếc chạy tìm đến mình, Chúa Giêsu đã thương dân chúng biết bao. Điều đó không những được thể hiện bằng lòng thương xót của chính Người, mà còn là thao thức mong muốn có được nhiều người có trái tim biết nhìn đến nỗi lầm than vất vưởng của dân chúng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38). Hơn nữa, không chỉ nơi bài Tin Mừng hôm nay, mà trong toàn bộ Phúc Âm, chúng ta có thể tìm thấy hình ảnh Chúa Giêsu luôn tập chú trái tim mình vào tâm điểm yêu thương. Ở mọi nơi, trong mọi việc, mọi thái độ, suy nghĩ và lời nói, Chúa Giêsu luôn nhắm đến đích điểm là yêu thương, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để đi đến mục tiêu ấy.

Mỗi chúng ta thường có những điểm nhìn khác nhau. Có người đặt điểm nhìn của mình vào tiền bạc, quyền lực, danh vọng, thú vui mà không phải là tình yêu. Theo đó, họ sẵn sàng gạt mọi thứ làm cản tầm mắt họ đi đến những điểm nhìn ấy, thậm chí mạng sống con người, họ cũng chỉ coi như công cụ để đạt được mục đích ấy. Còn chúng ta, là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi chỉnh lại điểm nhìn trong hướng đi cuộc đời với câu hỏi: tôi đang chọn điểm nhìn nào cho đời sống bản thân? Đó có phải là tình yêu?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết và dám học nơi Chúa mẫu gương về điểm nhìn yêu thương, để chúng con có thể sống với tâm thái: tất cả vì tình yêu Chúa. Amen.


Comments are closed.