Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên – Ngày 08-06-2021

Lời Chúa: Mt 5,14-16

13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 


Suy niệm

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

“Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13a;14a)

Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra một định hướng sống rõ ràng cho người kitô hữu: “Các con là muối cho trái đất; Các con là ánh sáng cho thế giới”. Như vậy, mỗi Kitô hữu tự bản chất là muối và ánh sáng của thế gian. Muối và ánh sáng là hai thứ thiết yếu và quan trọng trong cuộc sống. Muối là để làm gia vị, đèn là để soi sáng. Muối chỉ có công dụng và hữu ích khi còn vị mặn; đèn chỉ có tác dụng khi chiếu sáng trong bóng tối. Vậy, vị mặn và ánh sáng của người Kitô hữu phải được thấm đậm và tỏa chiếu trong thế gian. Vị mặn và ánh sáng được thể hiện trong chính đời sống thánh thiện của mỗi chúng ta; một lối sống Tin mừng có vị mặn của tình yêu Giêsu, để làm toát lên hương vị của khiêm nhường, yêu thương, vâng phục, quảng đại, và vị tha.

Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta dễ dàng bị lôi kéo bởi những hấp dẫn của thế gian. Chúng ta dễ đánh mất bản chất mặn của muối và ánh sáng, nếu chỉ vì một chút lợi lộc vật chất, một chút dễ dãi, mà thỏa hiệp với những gì đi ngược chân lý của Chúa Giêsu. Một cách cụ thể, người Kitô hữu sẽ không còn là muối và ánh sáng, nếu theo dòng chảy của xã hội, cũng lọc lừa, đố kỵ và dối trá. Những lúc đó chúng ta đã đánh mất một phần căn tính của mình: vị mặn nơi ta đã nhạt, ánh sáng của ta đã ra mờ tối. Thay vì muối để ướp cho mặn, ta đã làm cho đời trở nên hư thối vì bị lây nhiễm bởi những đố kỵ, tranh giành. Thay vì đèn để chiếu sáng, ta đã làm cho đời có những bóng tối của bất công, bạo lực và gian tham.

Để luôn giữ được vị mặn và ánh sáng nơi mình, người kitô hữu được mời gọi sống kết hợp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích nhất là Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Để từ đó, sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn nâng đỡ và ban ơn can đảm cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa luôn ban ơn nâng đỡ, xin Ngài ướp mặn lại đời chúng ta bằng ân sủng và sự thánh thiện của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan, can đảm để chúng ta sẵn sàng làm điều tốt, dù có bị thiệt thòi và bị chê cười. Xin Chúa giúp ta luôn sống theo chân lý, sống theo giá trị của Tin Mừng và dám lôi kéo người khác đi trên đường của Đức Kitô.


Comments are closed.