THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – Ngày 01/03/2022

Lời Chúa: Mc 10,28-31

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Đức Giêsu đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 


Suy niệm

NGƯỜI THEO CHÚA GIÊSU

“Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28)

Kính thưa cộng đoàn, mục tiêu lớn nhất của con người là được hiệp thông với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Tuy nhiên, để sống hiệp thông trọn vẹn trong Chúa Giêsu, con người được mời gọi từ bỏ mọi sự. Đây là đầu tư tốt nhất để được hạnh phúc dành cho những người theo Chúa, sống hiệp thông với Người.

Trong bài Tin Mừng, thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ khẳng định : “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Quả vậy, trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra những điều kiện khắt khe để theo Người như : “ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng Thầy” (Mt 10,37) ; “cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp” (Lc 9,62) ; “hãy đi bán hết của cải mà cho người nghèo rồi đến mà theo tôi” (Mc 10,21). Từ bỏ mọi sự là điều kiện phải có để theo Chúa. Do đó, trong chọn lựa, các tông đồ từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, của cải, mạng sống,… để theo Chúa (x.Mt 4,20.22 ; Mc 1,20 ; Lc 5,11). Từ bỏ để thanh thoát theo Chúa. Từ bỏ để Chúa luôn hoạt động trong các ông. Từ bỏ để có tâm hồn rộng mở như Chúa. Khi sống từ bỏ, các tông đồ không đóng khung trong gia đình, quê hương, dân tộc, tôn giáo…, nhưng theo Chúa tới hết mọi người và mọi nơi. Do đó, từ bỏ mọi sự giúp các tông đồ theo Chúa cách trọn vẹn và được hưởng hạnh phúc trong Người.

Noi gương các tông đồ, chúng ta được mời gọi sống từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu trong ơn gọi của mình. Cụ thể, chúng ta được mời gọi từ bỏ cái tôi để khiêm nhường phục vụ tha nhân như Chúa Giêsu : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Tuy nhiên, khi phục vụ, chúng ta cần lưu ý những lời cảnh báo của Chúa Giêsu như : thích phô trương, thích kể công, thích khoe khoang, thích giúp đỡ người này mà muốn tỏ ra cho người kia biết… (x.Mt 6,2-3). Giá trị của phục vụ không nằm trong công việc lớn nhỏ, trong vai trò hay chức vị, nhưng trong tâm tình, ý hướng và cách thế của người phục vụ. Vì thế, chúng ra đừng quan trọng hóa bản thân mình, đừng coi mình hơn người khác hoặc muốn ngang hàng với người khác, “nhưng ham thích những gì hèn mọn” (Rm 12,16). Phục vụ như thế không làm bản thân giảm giá, nhưng là trở nên sáng giá theo ước muốn của Chúa Giêsu. Quả vậy, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa quả của tình yêu là phục vụ, hoa quả của phục vụ là nên giống Chúa hơn.

Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta luôn biết từ bỏ mọi sự bằng cách gắn chặt bản thân trong đời sống phục vụ như Chúa. Được như thế, chúng ta sẽ trở nên những môn đệ xứng đáng theo Chúa. Từ đó, chúng ta sẽ thanh thoát để hoàn toàn thuộc trọn về Chúa và ra đi để đem Chúa Giêsu đến cho muôn người. Amen.


Comments are closed.