Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. – Ngày 02/03/2022

Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”

 


Suy niệm

ĐẠO ĐỨC THẬT

“Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con” (Mt 6,6)

Tin Mừng của ngày thứ tư lễ tro, ngày bắt đầu mùa chay, mời gọi chúng ta ăn chay, cầu nguyện, và làm việc bố thí. Đây là ba việc rất tốt, những sẽ chẳng tốt nếu ta làm sai cách Chúa muốn. Vậy ta phải làm chúng bằng cách nào và với thái độ ra sao để được đẹp lòng Chúa?

Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng phác họa chân dung hai hạng người với nhiều nét tiêu biểu: hạng giả hình khua chiêng đánh mõ khi bố thí, đứng nơi công cộng lúc cầu nguyện, nét mặt thiểu não cho mọi người thấy họ ăn chay. Các môn đệ chân chính không nhớ việc mình bố thí, cầu nguyện kín đáo trong phòng, rửa mặt mày để việc mình ăn chay không ai biết.

Như vậy, hai thái độ nổi bật nơi hai hạng người đó là: đạo đức thật và đạo đức giả. Đạo đức giả là một thứ đạo đức bề ngoài thiếu hẳn lòng thành tín bên trong; là thái độ của những người tỏ ra vẻ đạo đức để được người khác khen, chứ không vì lòng yêu mến Chúa. Những người đạo đức giả thường làm bộ đạo hạnh, nhân đức, cao thượng bề ngoài mà trong lòng chẳng có chi. Ngược lại, những người đạo đức thật thường làm những gì họ có thể làm một cách khiêm nhường, chân thành, trước mặt Chúa, với lòng mến Chúa thực sự và với ước mong danh Chúa được cả sáng.

Khi làm ba việc: bác ái, cầu nguyện, ăn chay ta thấy có điểm chung là: ta dễ bị cám dỗ mong muốn được mọi người chú ý, ngưỡng mộ, ca ngợi… Thế nên, ta cần nhận biết được cám dỗ này để cố gắng vượt qua. Có làm được vậy, Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ thưởng công cho mỗi người chúng ta.

Để minh họa cho lối sống đạo đức thật, ta có thể tìm gặp nơi thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Mẹ Maria và các thánh khác. Thật thế, trong suốt hành trình rao giảng, Thánh Gioan Tẩy Giả luôn tâm niệm rằng: Thầy phải lớn lên, còn mình phải nhỏ đi; Còn nơi Mẹ Maria, 9 tháng 10 ngày cưu mang Chúa Giêsu và những năm tháng nuôi dưỡng Chúa, Mẹ đã âm thầm sống với lòng yêu mến Chúa thực sự, chứ không tìm ích lợi riêng nào khác.

Mỗi người chúng ta cũng có thể sống lòng đạo đức thật trong đời sống bằng cách: Trong mọi việc, ta không chỉ để ý đến dấu chỉ bề ngoài, mà còn cần chú trọng tâm hồn bên trong. Và như thế, ta làm “trước mặt Thiên Chúa”, chờ đợi phần thưởng từ Thiên Chúa, chứ không làm “trước mặt người khác” để được khen tặng. Ngoài ra, ta còn có thể tập làm mọi việc với thái độ sống trong kín đáo thân mật nơi Chúa nhìn thấy, yêu thương và chờ đợi ta.

Thánh Phaolo trong bài đọc II khuyên người Côrintô cũng là khuyên từng người chúng ta ý thức thời gian mùa chay là thời gian Thiên Chúa thi ân giáng phúc, là ngày Thiên Chúa cứu độ. Bắt đầu mùa chay với thứ tư lễ tro, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức thời gian ân phúc này, để nỗ lực sống lòng đạo đức chân thành trong mọi việc với Chúa, với mọi người và với bản thân, để ơn phúc sinh hiệu quả nơi mỗi người chúng ta.

.


Comments are closed.