Thứ Hai Tuần Thánh – Ngày 10/04/2017

Lời Chúa: Ga 12, 1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU DÀNH CHO CHÚA GIÊ-SU

“Cô Ma-ri-a lấy một can dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lay tóc mà lau” (Ga 12, 3).

Kết thúc sứ mạng công khai, Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trước khi vào thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giêsu đã đến làng Bê-ta-ni-a để thăm gia đình ba chị em Mat-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Chúa Giêsu đã dùng bữa với họ và các môn đệ của Người. Trong bữa ăn, Ma-ri-a đã dùng dầu thơm mà xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân Người. Hành động của Maria trở thành câu chuyện trung tâm của bữa tiệc. Một trong các môn đệ của Chúa, ông Giu-da It-ca-ri-ot thấy vậy thì tiếc xót giá trị của số dầu thơm. Ông tính toán giá trị của nó và nghĩ đến một hành động bác ái vì người nghèo. Ma-ri-a thì không nghĩ như vậy. Dầu thơm hay bất cứ điều gì quý giá, cô chỉ dành cho Chúa mà thôi. Vì tình yêu, cô đã không ngần ngại hành động. Hành động đó là hành động của tình yêu, vì tình yêu và cho tình yêu Chúa. Hành động đó biểu lộ một con tim chân thành và một tình yêu huyền nhiệm dành cho Chúa.

Chúng ta được mời gọi yêu mến Chúa cách chân thành. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa phải thể hiện bằng những hành động rất cụ thể. Trong cuộc đời của Ma-ri-a, Chúa Giêsu đã hiện diện cách cụ thể và sống động, và cô đã chân thành tỏ lộ tình yêu Chúa. Ngày hôm nay, Chúa không hiện về mặt thể lý bằng xương bằng thịt, làm sao chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của mình với Chúa một cách cụ thể? Chúa không hiện diện hữu hình nhưng mỗi người vẫn có thể bày tỏ tình yêu đối với Chúa bằng cách quan tâm đến những người xung quanh. Ta không thể mang đến cho Chúa điều quý giá như Ma-ri-a đã làm nhưng ta có thể đem lại rất nhiều điều tốt đẹp cho người khác vì tình yêu Chúa. Ta có thể bày tỏ một tình yêu chân thành với Chúa, khi ta chia sẻ, cảm thông với người khác, khi ta nhận ra và đáp ứng những nhu cầu, tình trạng khốn khổ và nghèo khó của người khác.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi chúng con đáp lại tình yêu của Chúa bằng một tình yêu quả cảm, chân thành và thắm thiết. Làm sao chúng con có thể yêu Chúa, nếu chúng con không quan tâm và yêu mến những người bên cạnh. Xin ban cho chúng con trái tim nhạy bén để nhận ra những nhu cầu của những người anh em, những người đang cần đến sự quan tâm chăm sóc, những người nghèo bên cạnh chúng con. Và xin giúp chúng con luôn biết hành động vì tình yêu Chúa. Amen.


Comments are closed.