Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Ngày 05/12/2023

Lời Chúa: Lc 10,21-24

Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN VỚI LÒNG KHIÊM TỐN

“mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21)

Trên thế giới có nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, điều ấy minh chứng rằng con người khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng những con đường người ta vạch ra, chỉ là những ngõ cụt, bởi vì chưa một ai trong nhân loại được biết và nhìn thấy Thiên Chúa. Nhưng trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã mở ra con đường cho chúng ta biết Nước Thiên Chúa, vì chính Đấng từ nơi Chúa Cha mà đến mới có thể tỏ lộ Thiên Chúa là Cha chúng ta, và những điều Đức Giêsu tỏ lộ là chắc chắn và chính xác.

Dẫu biết rằng Đức Giêsu mạc khải về Thiên Chúa cho tất cả mọi người, nhưng đâu phải ai cũng đón nhận. Có lẽ hiểu biết Thiên Chúa không nhất thiết cứ phải thuộc lãnh vực trí tuệ, dành cho những người tài trí. Bằng chứng là trên thế giới này, có nhiều người cậy dựa vào sự thông thái, khôn ngoan của lý trí, mà chối bỏ Thiên Chúa, khép kín và lãnh đạm với giáo huấn của Chúa, thậm chí là vẽ Thiên Chúa theo ý của mình. Khi ấy, họ đang từ chối đón nhận mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.

Trái lại, những người có lòng đơn sơ khiêm tốn có thể khám phá những mầu nhiệm cao siêu về Thiên Chúa, mà những người học cao biết rộng có thể không thể đạt thấu được. Chính khi họ đặt mình trước mặt Thiên Chúa, họ khiêm tốn nhận ra sự giới hạn của mình, đạt đến sự thật về chính mình là thụ tạo của Thiên Chúa. Và con người ấy, họ đã mở lòng đón nhận sự mạc khải của Chúa khi lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm công trình cứu độ của Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi muốn thấu hiểu mạc khải mà Chúa Giêsu tỏ lộ, chúng ta phải có lòng đơn sơ khiêm tốn, vì chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ mới có thể đọc hiểu được ngôn ngữ của Thiên Chúa. Quả thực, người có đức tin không còn nhìn, suy nghĩ, lý luận bằng cái nhìn ích kỷ, hẹp hòi của mình, mà bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Nhờ đó họ tìm được ánh sáng và hy vọng ngay trong cuộc sống tăm tối, cảm nhận được sức mạnh trong những mất mát, thua thiệt, nhận ra được lẽ khôn ngoan ngay trong những gì mà thế gian cho là điên dại, tựa như Têrêxa Hài Đồng Giêsu, là một trong các Tiến sĩ Hội Thánh, nổi tiếng về lòng đơn sơ khiêm tốn và sự nhẫn nhục.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con càng ngày càng được lòng khiêm tốn hơn nữa, khiêm tốn với Chúa, khiêm tốn với mọi người, vì khiêm tốn là điều kiện thuận lợi chúng con được Chúa dạy bảo và ban ơn.


Comments are closed.