Thứ 3 Tuần 8 Thường Niên – Ngày 29/05/2018

Lời Chúa: Mt 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

 


Suy niệm

PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT

“Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu” (Mt 10, 29-30).

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, sau khi Chúa Giê-su vừa giảng dạy về việc theo Chúa cách trọn vẹn, thánh Phê-rô cũng mau mắn trút bầu tâm tư khi thân thưa với Thầy Giê-su: “Đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Đáp lại, Chúa Giê-su hứa ban phần thưởng gấp trăm không những ở đời này mà còn sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn muốn các môn đệ hiểu rằng “phần thưởng gấp trăm” không đơn thuần hiểu theo nghĩa số lượng ít nhiều mà phải được hiểu theo nghĩa phẩm tính. Từ bỏ tình thân thuộc phàm trần, người môn đệ nhận được tình thân thuộc mới, có phẩm tính tốt đẹp hơn, bền vững hơn bội phần vì được biến đổi và củng cố trong tình yêu của Thiên Chúa.

Bên cạnh phần thưởng Chúa hứa ban, Chúa Giê-su còn tiên báo trước những bách hại mà người môn đệ sẽ gặp phải. Từ bỏ mọi sự để theo Chúa không có nghĩa là được miễn chuẩn khỏi mọi vấn đề. Theo Chúa, người môn đệ cần được củng cố để đối diện với những bách hại, những thử thách khó khăn và những giới hạn. Thập giá không thể nào tách ra khỏi con đường theo Chúa. Con đường này không kết thúc trong hư vô đêm tối mà dẫn vào niềm vui và vinh quang muôn đời. Lời Chúa hôm nay còn là lời nhắc nhở: Chúng ta có dám từ bỏ thực sự tất cả hay không? Chúng ta có dám liều để theo Chúa trọn vẹn hay không? Giữa vòng xoáy trào lưu tục hóa, đây là cuộc đánh cược đáng giá nhất, và kẻ chiến thắng sẽ luôn là chúng ta, nếu chúng ta biết tin tưởng và phó thác vào Chúa. Hãy tin tưởng và can đảm tiến bước theo Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm theo Chúa hằng ngày trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con được liên kết chặt chẽ với Chúa, đựơc trưởng thành trong tình yêu của Chúa để chúng con có thể theo Chúa cách trọn vẹn và phục vụ tha nhân cách hữu hiêu. Amen.


Comments are closed.