Thứ 4 Tuần 8 Thường Niên – Ngày 30/05/2018

Lời Chúa: Mc 10, 32 - 45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ

“ Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,44).

Các Đức Giáo Hoàng tự gọi mình là: “Servus servorum Dei”, nghĩa là “Tôi tớ của các tôi tớ của Thiên Chúa”. Điều đó gợi lên cho chúng ta những suy tư về sự phục vụ trong khiêm hạ của các ngài. Đó cũng là thông điệp mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhìn vào xã hội, chúng ta thường thấy người làm lớn luôn là người được người khác phục vụ, có kẻ hầu người hạ, được trọng vọng theo nghĩa “ăn trên ngồi chốc”. Nhưng giáo huấn của Chúa lại đi ngược với khuynh hướng này. Trong Giáo Hội, người làm đầu phải trở nên người phục vụ mọi người. “Ai muốn làm lớn giữa anh em phải là người phục vụ anh em” (Mc 10,43). Phục vụ trong khiêm nhường mang một giá trị triết lý nhân sinh sâu sắc. Người làm đầu không có nghĩa là để cho người yếu thế hơn phải phục vụ mình, hay là để đè đầu cưỡi cổ người khác hoặc ngồi trên ngai mà hưởng uy quyền và lợi lộc. Nhưng người làm đầu phải là người “đứng mũi chịu sào”, tiên phong trong mọi công việc dù khó hay dễ. Họ trở nên người “nô lệ” cho anh em mình, để đáp ứng những nhu cầu chính đáng của anh em: “Lo trước nỗi lo của anh em, vui sau niềm vui của anh em”. Chính Chúa Giêsu là một minh chứng cho sự phục vụ trong khiêm hạ, khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly (x. Ga 13,4).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những cánh tay nối dài của Chúa trong sự phục vụ khiêm hạ và yêu thương. Hãy sống có trách nhiệm khi được tín nhiệm. Không lạm dụng quyền mà thống trị những người yếu thế, nhưng mỗi chúng ta hãy trở nên người phục vụ trong Đức Kitô, như tinh thần của bài hát Bài Ca Phục Vụ: “Phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ không cần đền đáp, phục vụ vì Đức Kitô…”

Lạy Chúa là Vua các vua, Chúa các chúa. Xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo trong Giáo hội và ngoài xã hội biết lấy tinh thần phục trong khiêm hạ mà phục vụ tha nhân. Xin Chúa đồng hành với họ để họ trở nên những khí cụ trong tay Chúa. Amen


Comments are closed.