Thứ Ba Tuần 31 Thường Niên – Ngày 03/11/2020

Lời Chúa: Lc 14,15-24

Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.

Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.

 


Suy niệm

SẴN SÀNG VÂNG THEO Ý CHÚA

“Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.” (Lc 14,17-18)

Cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều tiếng gọi hấp dẫn. Tiếng gọi đó có thể đến từ tiền bạc, tình cảm, danh vọng, địa vị hay đến từ chính Chúa. Là môn đệ của Chúa, tiếng gọi nào thật xứng đáng để chúng ta lắng nghe và sẵn sàng đáp trả? Bài Tin Mừng về Dụ ngôn khách được mời xin kiếu (Lc 14,15-20), được đặt trong bối cảnh cuộc hành trình tiến về Giêrusalem của Chúa Giêsu, nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa và thái độ sẵn sàng trả lời có với tiếng gọi của Người, sẽ là ánh sáng giúp chúng ta có câu trả lời đúng đắn nhất.

Dụ ngôn khách được mời xin kiếu trình bày cho chúng ta hai khía cạnh: Thứ nhất, Chúa là Đấng thương xót hết thảy mọi người. Người luôn quảng đại, nhẫn nại và tiếp tục mời gọi chúng ta bước vào mối hiệp thông với Người, cho dù chúng ta đã từ chối tiếng gọi của Người nhiều lần. Thứ hai, những thứ trong cuộc sống cản trở thái độ sẵn sàng đáp trả của ta trước tiếng gọi của Chúa. Là môn đệ của Chúa, theo tiêu chuẩn Tin mừng, Chúa phải chiếm vị trí số một trong cuộc đời chúng ta. Tiếc thay, trong dụ ngôn, cả ba vị khách đều từ chối lời mời của ông chủ, vì những của cải và những mối tương quan của họ đã gây cản trở. Như lời của Vịnh gia đã cảnh báo: “Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở lòng chẳng nên gắn bó làm chi” (x.Tv 62,11). Tiền bạc, của cải và những mối tương quan là cần thiết, nhưng tất cả chỉ là phương thế để chúng ta được hiệp thông với Chúa là cùng đích của con người. Theo GLHTCG, số 27: “Phẩm giá cao quý của con người là được hiệp thông với Chúa và cùng Người tham dự bàn tiệc Nước Trời”.

Vậy, làm thế nào để chúng ta sẵn sàng lắng nghe và đáp trả tiếng gọi của Chúa? Như ông Samuel, sau khi lắng nghe và nhận ra tiếng gọi của Chúa, ông đã sẵn sàng đáp trả và thưa với Chúa rằng: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1 Sm 3,10). Ông đã được Chúa tín nhiệm và cho làm ngôn sứ để loan báo sứ điệp của Người (1 Sm 1,3-20). Qua tiếng Xin Vâng, Đức Maria đã trở thành Mẹ Đấng Cứu Độ và là Đấng hiệp công cứu chuộc nhân loại. Lắng nghe và đáp trả tiếng gọi của Chúa chính là sự chọn lựa khôn ngoan. Vì vậy, để sẵn sàng trả lời có trước lời mời của Chúa, chúng ta cần có hai thái độ: Đó là lòng biết ơn Chúa và chọn Người là số một trong cuộc đời. Chúng ta biết ơn Chúa, vì Người là Đấng Sáng Tạo và ta là thụ tạo theo hình ảnh của Người (x. St 1,26). Những tài năng, sức lực, thời gian và nhiều sự tốt lành khác của ta đều do Chúa ban tặng. Điều này đã được thánh Phaolô xác tín: “Tôi có là gì cũng là do Chúa ban và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu” (x.1Cr 15,10). Muốn Chúa làm chủ cuộc đời đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, như Chúa Giêsu đã tự nguyện hủy mình ra không để thi thành thánh ý Chúa Cha.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta xác tín rằng chỉ có Chúa mới có Lời Hằng Sống và chọn lựa chính Người mới thật sự là khôn ngoan. Ý thức về những hồng ân được Chúa thương ban và phận người thì mong manh yếu đuối, chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm, lòng quảng đại và thái độ sẵn sàng xin vâng theo tiếng gọi của Người trong mọi hoàn cảnh.


Comments are closed.