Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên – Ngày 20/10/2020

Lời Chúa: Lc 12,35-38

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN, MỐI DÂY LIÊN KẾT MỌI NGƯỜI

“Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng ” (Lc 12,37).

Trong Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng và có một giá trị như nhau. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống lại khác, sự phân cấp chủ tớ trong xã hội vẫn còn đó. Vậy đâu là phương cách hữu hiệu để phá tan hay rút ngắn sự phân cấp này, ngõ hầu liên kết mọi người lại với nhau? Thưa, đó chính là sự phục vụ trong khiêm tốn.

Từ hình ảnh người đầy tớ, Chúa Giêsu nêu lên một phương cách sống cũng như một thái độ sống dành cho người môn đệ đó là tỉnh thức và sẵn sàng phục vụ trong mọi hoàn cảnh với tinh thần khiêm tốn. Mặc dù khung cảnh về thời gian trong bài Tin Mừng rất khắc nghiệt đó là lúc nửa đêm, nhưng người đầy tớ không được tự ý cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, mà phải luôn tỉnh thức để chờ chủ ăn cưới về. Thoạt nghe, chúng ta thấy có vẻ nghịch lý và bất công. Tuy nhiên, vào thời Chúa Giêsu, người đầy tớ bị lệ thuộc hoàn toàn vào người chủ, ngay cả mạng sống. Vì thế đến đây, chúng ta nhận ra rằng người đầy tớ thức trọn cả đêm trước hết là vì bổn phận; thứ đến họ có thể phần nào thấy trước được hệ quả của việc làm này đó là phần thưởng của ông chủ và sau cùng họ ý thức về giá trị của sự phục vụ cách chân thành, khiêm tốn nơi bản thân mình. Chính trong điều này mà khoảng cách chủ tớ sẽ không còn hay thậm chí bị đảo ngược: Chủ sẽ lại phục vụ đầy tớ trong sự tôn trọng. Chi tiết này biểu lộ một điều khá đặc biệt nơi ông chủ. Ông sẵn sàng cúi xuống để phục vụ đầy tớ của mình mà không cần quan tâm đến văn hóa thời bấy giờ. Đây là tương quan hai chiều trong một phương cách sống phục vụ khiêm tốn.

Từ việc lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, mỗi người chúng ta lại được mời gọi sống tinh thần phục vụ cách khiêm tốn. Tuy nhiên, việc sống tinh thần ấy sẽ được khởi đi từ đâu và được thực hiện như thế nào? Đây chính là vấn đề mà mỗi người không ngừng tự đặt ra. Chúng ta khoan suy tưởng đến những điều vĩ đại hay nghĩ về những nơi xa xôi, nhưng hãy bắt đầu từ những việc bình thường và nhỏ bé nhất ngay tại môi trường mình đang sinh sống cũng như làm việc. Tùy theo chức phận, mỗi người hãy phục vụ và hoàn thành mọi công việc được giao phó trong tinh thần khiêm tốn, trách nhiệm và hân hoan. Khi đã hoàn thành, mỗi người chúng ta hãy thưa lên cùng Chúa: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tinh thần phục vụ. Quả thế, Ngài đã cúi xuống thật sâu để nâng con người lên hàng bạn hữu. Chính Ngài đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 8,28). Ước gì mỗi người chúng ta thấu hiểu được điều này, ngõ hầu mỗi ngày sống luôn là sự hân hoan và vui mừng trong tinh thần phục vụ khiêm tốn.


Comments are closed.