Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên – Ngày 21/10/2020

Lời Chúa: Lc 12, 39 – 48

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng; vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phê-rô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người”. Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ. Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa; chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

 


Suy niệm

THÁI ĐỘ TỈNH THỨC CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

“Các con hãy sẵn sàng; vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40).

Để giúp con cái có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, các bậc cha mẹ thường chuẩn bị cho chúng về tiền tài, công danh và sự nghiệp. Với Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi con cái mình không chỉ quan tâm đến cuộc sống đời này, mà còn phải có thái độ sẵn sàng và tỉnh thức trong khi chờ đợi Chúa đến, hầu có được hạnh phúc viên mãn ở đời sau.

Nối tiếp dụ ngôn về người đầy tớ tỉnh thức, trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mọi người hãy tỉnh thức sẵn sàng, bởi vì giờ Chúa đến sẽ thật bất ngờ và giờ chết của mỗi người thì không ai biết được. Thêm nữa, Chúa còn chỉ ra một phương thế để sống tỉnh thức là chu toàn bổn phận được giao như người quản lý trung tín khôn ngoan. Quả vậy, người quản lý đã luôn ý thức sống trung thành với chủ mình, biết phân phát thóc gạo đúng thời đúng buổi và chăm chỉ làm tròn bổn phận. Anh thật khôn ngoan vì anh đã làm đúng theo ý ông chủ, hết lòng phục vụ những người mà chủ uỷ thác trông coi. Vì thế, Chúa khen anh ta là người có phúc và sẽ được chủ tín nhiệm giao cho những việc quan trọng hơn. Tuy nhiên, mỗi người phải nhận thức rằng: ân sủng mà họ lãnh nhận là tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho (x. Ep 4, 7). Chính Chúa đã trao cho họ một sứ mệnh phù hợp với ơn gọi của riêng mình, “Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ” (Ep 4, 11). Do đó, ai nấy phải ý thức trách nhiệm trong vị thế của mình để thực thi ý Chúa qua các bổn phận; đừng liều lĩnh trễ nải, say sưa và lười biếng mà bị khổ đời đời.

Như vậy, qua hai dụ ngôn, Chúa Giêsu dạy chúng ta không những phải biết chu toàn bổn phận, trách nhiệm của mình, mà còn dùng những ân huệ Chúa ban để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Vì trong ngày Chúa Quang Lâm, mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về việc làm của mình. Là Kitô hữu, mỗi chúng ta đều là người quản lý của Thiên Chúa. Bởi vì, tất cả mọi sự ta có: sự sống, sức khoẻ, sở trường, tài năng, tiền bạc của cải, quyền lực địa vị… đều được Thiên Chúa uỷ thác cho ta. Chúng ta không được phung phí hoặc sử dụng cách ích kỷ cho riêng mình, nhưng phải sử dụng theo ý Chúa như một quản lý trung tín của Chúa. Để làm được như vậy, chúng ta cần ý thức ân huệ cao quý là được nhận làm con Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, chắc chắn chúng ta sẽ bị đòi hỏi hơn bất kỳ người nào khác về ơn gọi này, bởi Chúa đã nói “người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn” (Lc 12, 48b). Hơn hết, mỗi ngày chúng ta cần năng nghe và suy gẫm Lời Chúa, liên kết mật thiết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ sốt sắng hầu được Chúa hướng dẫn để luôn sẵn sàng chờ Chúa đến lần thứ hai.

Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều bổn phận để làm, xin Chúa hướng dẫn chúng ta luôn biết trung thành chu toàn công việc của mình và khôn ngoan trong khi thi hành, hầu làm sáng danh Chúa, đem lại hạnh phúc cho chính mình và mọi người.


Comments are closed.