Thứ Ba Tuần 26 Thường Niên – Ngày 29/09/2020

Lời Chúa: Ga 1,47-51

Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”. Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51

Các nền văn minh và tôn giáo đều ghi nhận dấu vết của niềm tin về những hữu thể làm trung gian giữa thần linh và con người. Đối với đức tin Kitô giáo, các Thiên thần thực thi sứ mạng trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

Trong Cựu Ước, sứ mạng trung gian được diễn tả qua hình ảnh các Thiên thần lên lên xuống xuống trên chiếc thang huyền nhiệm nối liền đất với trời, trong giấc chiêm bao của Giacop (x. St 28,10-18). Qua Tân Ước, các Thiên thần tiếp tục thực thi sứ mạng trung gian nơi Đức Giêsu “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Trong nhiệm vụ của mình, các Thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa để thi hành ý định của Thiên Chúa cũng như chuyển lên Thiên Chúa những ước vọng, khoắc khoải của con người. Không những thế, các Ngài không ngừng ca khen, chúc tụng trước Thánh nhan uy linh của Thiên Chúa.

Cách đặc biệt, các tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael mà Giáo hội mừng kính ngày mai, thực thi những phận vụ cao cả. Tổng lãnh Thiên thần Michael là thống soái đạo binh trên trời trong cuộc chiến chống Satan được miêu tả trong sách Khải Huyền (x. Kh 12,7-9) và được xem là Đấng bảo trợ đặc biệt của Hội Thánh trong cuộc chiến chống ma quỷ ở thế gian. Tổng lãnh Thiên thần Gabriel được sai đến để truyền tin cho Đức Maria (x. Lc 1,11-19) và tiên báo cho Đanien biết việc Đấng Thiên sai đến (x. Đn 9,21). Tổng lãnh Thiên thần Raphael đã gìn giữ trẻ Tobia trong cuộc hành trình xa, chữa cho cha của Tôbia được sáng mắt và được đồng hóa với vị Thiên thần đã khuấy nước trong hồ Bết-da-tha (x. Ga 5,1-4).

Trong ngày mừng kính các tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, chúng ta được mời gọi nhìn lên các Ngài để chuyên tâm phục vụ và trung thành với Thiên Chúa trong đời sống người Kitô hữu. Đồng thời, chúng ta biết chạy đến với các Ngài trong những lúc gian nan khốn khó. Thánh Giêgôriô Cả viết “Khi ta phải thực hiện một điều gì cần đến sức mạnh và sự can đảm, ta xin Chúa sai Thiên thần Michael đến, để nhờ hành động và danh Ngài, ta hiểu được rằng không ai có thể hành động như Thiên Chúa”. Khi đối diện với nguy nan về đức tin, chúng ta cầu xin với tổng lãnh Thiên thần Gabriel dạy ta sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, đừng chạy theo lý luận hạn hẹp của lý trí. Đứng trước những vết thương phần hồn và đau khổ thể xác, chúng ta hãy cầu xin ơn chữa lành nơi tổng lãnh Thiên thần Raphael.

Với sự phát triển của triết học qua những luồng tư tưởng của chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa hưởng thụ và sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người đang đánh mất cảm thức về những thực tại thiêng liêng, nhất là sự phù trợ, nâng đỡ và hiện diện của các tổng lãnh Thiên thần. Xin cho chúng ta biết nhận ra sự hiện diện của các tổng lãnh Thiên thần và chạy đến với các Ngài, để chúng ta được nâng đỡ trước tòa Thiên Chúa. Để rồi, chúng ta được mạnh sức trong cuộc chiến đấu ở trần gian, trung thành và hân hoan trong sứ vụ được trao phó, hầu bước đi giữa bão táp cuộc đời với niềm tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa.


Comments are closed.