Thứ Hai Tuần 26 Thường Niên – Ngày 28/09/2020

Lời Chúa: Lc 9,46- 50

Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các ông : trong các ông, ai là người lớn nhất ? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !”

 


Suy niệm

NGƯỜI LÀM LỚN TRONG NƯỚC TRỜI

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất ”(Lc 9, 48)

Trong cuộc sống ai cũng muốn tìm cho mình một địa vị xứng đáng, muốn quyền hành, muốn chức vị để được mọi người kính nể, ngược lại ai cũng không chấp nhận mình nhỏ bé, thua thiệt, ai cũng thích thống trị hơn là phục tùng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Chúa Giêsu khi chưa hiểu rõ về con đường của Thầy mình, cũng tranh luận với nhau xem “trong các ông ai là Người lớn nhất?”(Lc 9,46). Biết được điều này, Chúa Giêsu đã không chỉ định người này hay người kia sẽ là người lớn nhất, nhưng đã đưa ra những tiêu chuẩn của một người làm lớn trong Nước Trời: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất ”(Lc 9, 48). Như vậy, người làm lớn trước hết phải có tinh thần phục vụ, biết hạ mình đón nhận những trẻ nhỏ là những người: không quan trọng, không đáng kể, những người đau khổ, nghèo túng, những người bị loại trừ khỏi xã hội…Việc khiêm nhường phục vụ những người nghèo, có giá trị thiêng liêng cao quý như hành động phục vụ Chúa Giêsu. Người làm lớn cũng là người biết hạ mình xuống trở nên như trẻ nhỏ. Đó không phải là trở lại tình trạng yếu ớt về thể lý, cũng không phải là trở lại những suy nghĩ ngây ngô, ngốc nghếch, nhưng là trở lại với cung cách sống của trẻ thơ luôn đơn sơ, tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Người làm lớn còn là người có lòng quảng đại không chia bè kết phái, sống hài hòa với mọi người, biết đón nhận người khác như Đức Giêsu dạy: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”(Lc 9, 50)

Hôm nay, Chúa dạy chúng ta về tiêu chuẩn đánh giá lớn nhỏ trong Nước Trời, một tiêu chuẩn hoàn toàn nghịch lại với tiêu chuẩn của con người. Địa vị lớn trong Nước Trời không dành cho những kẻ thích ăn trên ngồi trước, thích dùng quyền lực để thống trị. Người có địa vị trong Nước Trời là những người bé nhỏ, những người tự khiêm, tự hạ, biết cúi mình xuống để phục vụ anh chị em mình… Lời Chúa Hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết tìm cho mình một địa vị trong nước trời bằng cách khiêm nhường phục vụ anh em theo gương Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa cao cả đã hạ mình để trở nên loài thụ tạo, đã hi sinh mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.

Đi theo Chúa là chúng ta cũng đang đi tìm cho mình một địa vị và một chỗ đứng trong Nước Trời. Xin cho chúng ta có được tinh thần của trẻ thơ, để không màng chi đến danh vọng, nhưng chỉ một lòng yêu mến Chúa và yêu người tha thiết. Amen


Comments are closed.