Thứ Tư Tuần 26 Thường Niên – Ngày 30/09/2020

Lời Chúa: Lc 9, 57-60

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

TỪ BỎ ĐỂ BƯỚC THEO CHÚA

“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9, 60).

Sau những hoạt động cuối cùng ở Galilê, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết cuộc thương khó sắp tới và dạy dỗ họ (Lc 9, 44-48). Đức Giêsu bắt đầu dẫn các môn đệ lên đường đi Giêrusalem. Lúc này bắt đầu có nhiều người muốn theo Chúa Giêsu, nhân cơ hội này, Chúa Giêsu chỉ dạy cho họ biết đòi hỏi của đời môn đệ.

Tin mừng hôm nay cho thấy 2 hình ảnh khác nhau của hai nhân vật muốn theo Chúa. Nhân vật thứ nhất tỏ ra rất dứt khoát “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” (Lc 9, 57). Tuy nhiên, bên trong anh lại ẩn chứa ý muốn tìm sự an nhàn, thoải mái. Chúa Giêsu trả lời “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Qua đó, chúng ta thấy người môn đệ theo Chúa là phải hy sinh, ra đi rao giảng Tin Mừng chứ không phải tìm chỗ an nhàn thư thái. Nhân vật thứ hai muốn theo Chúa nhưng lại xin về lo an táng cho cha mình (x. Lc 9, 59). Đối với con người, việc chôn cất cha mẹ là việc hệ trọng, và đây cũng là đạo hiếu mà tiền nhân để lại đòi hỏi mỗi người phải chu toàn. Dẫu vậy, Chúa Giêsu trả lời cho anh: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9, 60). Chúa muốn nói bổn phận với Thiên Chúa vẫn vượt trên mọi giáo huấn của cha ông để lại. Do đó, phải từ bỏ giáo huấn của tổ tiên mà đi theo giáo huấn của Chúa Giêsu, và hoàn toàn sống theo điều Chúa dạy. Cả hai câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy điều kiện cốt lõi để trở nên người môn đệ Chúa Kitô. Đó là từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa. Sự trung thành với Thiên Chúa là tuyệt đối, cho dù ta có phải từ bỏ những gì được xem là quý trọng ở đời này.

Trong hai nhân vật nêu trên, chúng ta thuộc hạng người nào? Chúng ta có đang tìm sự an nhàn trên con đường theo Chúa, tìm một chỗ an toàn để tự do sống thoải mái hay không? Hay chúng ta đang đặt những điều đang cho là chính đáng nơi trần gian này trên cả bổn phận với Thiên Chúa? Cuộc đời đi theo Chúa Giêsu thường xuyên phải chấp nhận những từ bỏ đau đớn. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải dứt khoát chọn Ngài, có như thế ta mới toàn tâm toàn ý phục vụ cho Nước Chúa.

Chúa Giêsu được sai đến trần gian để cứu độ con người, vì thế Ngài không chấp nhận bất cứ sự trì hoãn hay chậm trễ nào. Xin chúa cho mỗi người chúng ta dám dứt khoát từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa cách triệt để.


Comments are closed.