Thứ Hai – Tuần 1 Mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.


Suy niệm

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu là kêu gọi mọi người sám hối. Sám hối là dấu hiệu của người có lòng khiêm nhường, nhìn nhận những yếu đuối bất xứng của mình và thành tâm xin Chúa tha thứ. Tuy nhiên, đây cũng chưa là tất cả những điều Chúa muốn. Điều Chúa còn muốn chúng ta thực hiện, đó là tin vào Tin Mừng, tin vào tình yêu của Chúa, tin vào chính Chúa. Để có niềm tin, chúng ta phải xin Chúa ban cho. Mặt khác, cần phải nỗ lực tìm hiểu điều mình tin.

Tôi tin vào ai? Tại sao tôi tin? Tôi đã sống điều tôi tin chưa? Đó là những câu hỏi then chốt của đời sống Kitô hữu. Đức tin đó cần được hỗ trợ bởi lý trí, sự hiểu biết trong tình yêu và thực hành Đức tin sẽ dẫn chúng ta đến sự thông hiệp với Thiên Chúa, Đấng hằng luôn yêu thương chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con nhận biết Chúa và nhận ra con người thật của mình. Chúng con đầy dẫy những yếu đuối bất toàn, những đam mê tội lỗi. Chúng con thành tâm ăn năn sám hối và quyết tâm đổi mới cuộc sống. Xin cho cộng đoàn, gia đình chúng con luôn cảm nhận tình thương tha thứ của Chúa, để mỗi người cũng rộng lòng thông cảm và tha thứ cho nhau. Amen.


Comments are closed.