Thứ Ba – Tuần 1 mùa Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 1, 21-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

 


Suy niệm

Bài Tin Mừng Máccô hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị thần ô uế ám tại hội đường Capharnaum. Thần ô uế ở đây được hiểu là thế lực nghịch lại sự thánh thiện của Thiên Chúa, luôn tìm cách quấy phá và ngăn cản con người sống theo thánh ý Chúa. Nó có thể ở ngay trong hội đường là nơi linh thánh, dù dường như chưa một ai nhận ra điều đó. Căng thẳng chỉ bùng nổ sau lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giêsu. Đối diện với Đấng Thánh của Thiên Chúa, người bị thần ô uế ám thét lên: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?” Cũng một kiểu nói như thế ta sẽ gặp lại trong những trình thuật trừ quỷ khác: xin Chúa đừng can thiệp, đừng tìm cách thay đổi, vì sự thánh thiện cúa Ngài làm khổ tôi (x. Mc 5,7; Lc 8,28). 

 Xét lại ngôi đền thờ thiêng liêng tâm hồn mình, dường như vẫn có những góc khuất mà ta không muốn Thiên Chúa chạm đến. Vẫn có thể còn đó tính kiêu ngạo, sự hận thù ghen ghét, lòng ham muốn xác thịt hay một tật xấu đã bám rễ rất sâu trong cuộc đời. Bởi chưa dứt khoát khỏi “vũng lầy êm ái” ấy, đã nhiều lần ta sợ hãi khi phải thinh lặng đặt mình trước Lời Chúa – Lời “sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi”, sẽ bóc trần con người thật và đòi ta phải sửa mình (Dt 4,12). Dẫu cho việc sửa đổi ít nhiều mang đau đớn, nhưng trên hết tất cả, Lời Thiên Chúa đã đến thế gian để con người được sống và sống dồi dào (X. Ga 10,10). Tin tưởng phó thác đời mình trong tay Chúa, chắc chắn không một thế lực xấu xa nào có thể khuất phục được chúng ta. Kìa Ngài đang ở ngay bên, hằng mong mỏi chờ đợi: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). Ngày hôm nay, ta đã quyết tâm từ bỏ con người cũ để sẵn sàng đón Chúa ngự vào lòng hay chưa? 

Lạy Chúa Giêsu là Ngôi Lời toàn năng hằng hữu, xưa Chúa đã vào hội đường Capharnaum mà chữa lành người bị thần ô uế ám, nay xin Ngài cũng ngự đến trong tâm hồn từng người chúng con. Xin thương giải thoát khỏi mọi xiềng xích trói buộc của ác thần, để hồn xác chúng con được thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa, xin thực hiện nơi cuộc đời chúng con những điều cao cả, hầu qua đó muôn dân được nhận biết và tôn vinh Danh Ngài. Amen. 


 

Comments are closed.