Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Ngày 05/04/2022

Lời Chúa: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”. Người Dothái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”? Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”. Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 


Suy niệm

THẬP GIÁ, NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TA

“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta Hằng Hữu” (Ga 8, 28)

“Thập giá, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh”.(1Cr 1, 23) Đây là lời rao giảng của thánh Phaolô, và cũng là niềm xác tín của Giáo hội, một niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Đấng là Con Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu. Niềm tin này đối lại với sự khước từ Chúa Giêsu của người Pharisêu và Do Thái, mà bài tin mừng chúng ta nghe đã phác họa phần nào đó.

Thánh Gioan thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người Pharisêu về nguồn gốc của Người. Với người Pharisêu và nhà lãnh đạo Do Thái, họ không thể nào hiểu được một người trần mắt thịt, có gốc gác rõ ràng và đang đứng trước mặt họ là Giêsu người Nazereth, lại là Con Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu. Một điều vượt quá khả năng đón nhận của những con người thuộc về một dân tộc tin vào Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của giao ước, Đấng đã phán như vậy với cha ông họ là các tổ phụ. Dường như niềm tin vốn là sức mạnh và nâng đỡ đời sống của họ, giờ đây lại nên chướng ngại trong việc giúp họ đón nhận điều vĩ đại hơn, là tin vào Đức Giêsu, Đấng hoàn thành mọi lời Thiên Chúa hứa với cha ông họ, cũng là Đấng mà các tiên tri đã loan báo. Và thế là họ đã hoàn toàn khước từ Chúa Giêsu bằng việc lên án tử cho Người, đóng đinh người vào thập giá.

Khác với người Do Thái, Giáo hội vừa đón nhận niềm tin của Cựu ước, đồng thời cũng đón nhận niềm tin nơi Chúa Giêsu, vì chính Người là Đấng mà Cựu ước đã tiên báo. Vì thế mà từ thời các tông đồ, các ngài đã tuyên xưng, rao giảng và sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, Đấng hôm nay đã phán với những người Pharisêu: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta Hằng Hữu”. Quả vậy, giờ phút Chúa chịu chết trên thập giá là lúc Người tỏ lòng vâng phục và hoàn thành thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn; thánh giá trở thành nơi Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu, để từ đây thánh giá trở thành biểu tượng của sự sống và nguồn ơn cứu độ. Giáo hội gần hai ngàn năm qua đã sống nhờ niềm tin này. Về phần chúng ta, trong những ngày cuối của mùa chay năm nay, cần xét duyệt lại đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, để từ đó có những thay đổi trong đời sống sao cho phù hợp với thánh ý Chúa. Chắc hẳn sẽ có những khó khăn trong đời sống đức tin và thực hành đạo, nhưng như xưa những ai nhìn lên con rắn đồng để được cứu sống (x. Ds 4, 9), thì nay chúng ta cũng hãy nhìn lên thánh giá Chúa Kitô để được mạnh sức vượt qua những khó khăn ấy, vì nơi thập giá Chúa Kitô có sức mạnh phi thường. Và nhất là trong hành trình đức tin, chúng ta luôn có Chúa đồng hành, như lời Chúa đã nói: “Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”.

Mùa chay đang dần khép lại để Giáo hội bước vào cử hành cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, tôn vinh mầu nhiệm Chúa cứu độ trần gian. Xin cho chúng ta biết nhận ra và đón nhận những thánh giá đời mình trong sự kết hợp với thánh giá Chúa, để mong ngày hưởng vinh phúc phục sinh.


Comments are closed.