Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Ngày 04/04/2022

Lời Chúa: Ga 8.12-20

Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”

13 Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật!”14 Người trả lời: “Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu.15 Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.16 Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi.17 Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật.18 Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi.”19 Họ liền hỏi Người: “Cha ông ở đâu?” Đức Giê-su đáp: “Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi.”

20 Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

 


Suy niệm

ÁNH SÁNG ĐEM LẠI SỰ SỐNG

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

Kính thưa cộng đoàn, bước vào giai đoạn cuối của Mùa Chay, phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm con người và sứ mạng của Chúa Giêsu, điều mà đối với người Do Thái thời xưa và với nhiều người hôm nay với vẫn là một bí ẩn, một dấu hỏi lớn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Khi nghe thế, người Do Thái hiểu ngay Chúa Giêsu muốn nói về điều gì, vì ánh sáng là một chủ đề quan trọng trong Thánh Kinh. Khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng (St 1,3). Dần dần, qua mạc khải, ánh sáng là dấu chỉ biểu lộ đặc tính của Thiên Chúa: “Thiên Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng, mở đôi tay toả chiếu hào quang” (Kb 3,4), ánh sáng như là y phục của Thiên Chúa (x. Tv 104,2). Tiếp đến, Thiên Chúa mạc khải Người chính là ánh sáng, Người trổi vượt trên tất cả ánh sáng được tác thành (x. Kn 7,29). Sau cùng, Thiên Chúa hứa ban ánh sáng cứu độ: “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm sẽ thấy một ánh sáng huy hoàng” (Gr 9,1), (x. Mk 7,8). Như thế, theo Kinh Thánh, người Do Thái thừa biết Thiên Chúa là ánh sáng, và ánh sáng là hình ảnh của Đấng Mêsia. Họ cũng nhìn thấy ánh sáng Đấng Mêsia nơi Chúa Giêsu qua lời giảng dạy và các phép lạ mà Chúa đã làm trước mắt họ: Chúa chữa lành bệnh tật, xua trưa mà quỷ, mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh (x. Ga 9; x. Mc 8, 22-26). Dù vậy, người Do Thái vẫn cứng lòng tin. Họ mong muốn một Đấng Mêsia với ánh sáng khác, ánh sáng oai hùng của sức mạnh quân đội trần thế, nhằm đánh đuổi quân đô hộ Rôma và mang lại vinh quang như thời vua Đavít. Vì không muốn tin nên họ dùng luật làm chứng để chối bỏ ánh sáng sự thật, họ nói: “Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật” (Ga 8,13). Thực ra Chúa Giêsu đâu chỉ dựa vào lời chứng của riêng mình, có Chúa Cha làm chứng cho Người và đó là chứng thật (x. Ga 8,19).

Việc Chúa Giêsu mạc khải Người là ánh sáng làm nổi bật xung đột giữa ánh sáng và tối tăm. Thật thế, ánh sáng chiếu soi vào chỗ tối tăm (Ga 1,5) và thế gian tội lỗi đã cố gắng dập tắt ánh sáng, vì loài người ưa thích tối tăm hơn ánh sáng bởi công việc họ làm đều xấu xa (Ga 3,19). Cuộc chiến giữa ánh sáng và tối tăm cũng luôn diễn ra trong mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng hành xử như người Do Thái, chọn làm điều xấu theo tính xác thịt, còn điều tốt theo ánh sáng sự thật thì không chọn. Thánh Phaolô đã trải qua kinh nghiệm này khi ngài nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Tình trạng giằng co nội tâm này sẽ không có lối thoát nếu chúng ta không cậy nhờ vào Đức Giêsu Kitô (x. Rm 7,24-25), là ánh sáng đem lại sự sống đời đời, mà “sự sống đời đời chính là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô” (Ga 12,7).

Năm xưa, Tông Đồ Philipphê đã khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Xin cho khao khát được thấy Chúa, biết Chúa của vị Tông Đồ cũng trở thành khao khát của mỗi chúng ta trong những ngày còn lại của mùa Chay thánh này. Biết Chúa để thêm yêu mến, biết Chúa để theo sát gót chân Chúa trên đường khổ hình thập giá, hầu mong đón nhận ánh sáng đem lại sự sống đời đời. Amen!


Comments are closed.