Thứ Tư sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

 


Suy niệm

 Vì các môn đệ chưa hiểu được hết những điều Chúa Giêsu đã dạy nên Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn, dạy dỗ, giúp các môn đệ hiểu những mầu nhiệm Chúa đã mạc khải và sống theo đường lối của Người. Sự thật toàn vẹn được hiểu là chân lý tuyệt đối. Dưới ánh xác của Tân ước, sự thật đó chính là Đức Kitô. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn, giải thích cho các ông biết ý nghĩa sâu xa của lời giảng dạy và con người Đức Kitô.

 Đứng trước chủ nghĩa tương đối trong thế giới ngày nay, khi con người có khuynh hướng chối bỏ chân lý nếu chân lý đó không có lợi cho mình, môn đệ Chúa được mời gọi trở thành những chứng nhân dám sống và làm chứng cho sự thật. Chúa Thánh Thần chính là Đấng hướng dẫn và ban sức mạnh cho người Kitô hữu vượt qua mọi gian nan, thử thách. Muốn thế, người Kitô hữu phải để cho Chúa Thánh Thần chiếm hữu, hướng dẫn và luôn kết hợp với Ngài một cách sâu xa trong đời sống cầu nguyện. Có Chúa Thánh Thần đồng hành, đời sống của chúng ta mới trở thành lời chứng đáng tin cho Tin Mừng và mang lại nhiều hoa trái thánh thiện.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến hướng dẫn và biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Chúa qua cách sống khiêm hạ với một lương tâm ngay thẳng và bước đi trong đường lối của Ngài. Amen. 


 

Comments are closed.