Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

 


Suy niệm

 Đứng trước lời tuyên báo của Đức Giêsu về cuộc khổ nạn và cái chết mà Người sắp phải chịu, các môn đệ tỏ ra đau buồn và xao xuyến. Nhận thấy rõ điều đó, Người đã trấn an và hứa ban bình an cho các ông, một bình an không bắt nguồn từ thế gian nhưng xuất phát từ chính Thiên Chúa. Bình an ấy không chỉ hiện diện trong những biến cố hạnh phúc nhưng còn trong cả những đau khổ và thử thách. Điều này đã được minh chứng nơi chính cuộc đời của các tông đồ khi xưa. Dù bị chống đối, bắt bớ và cầm tù, các ngài luôn cảm thấy lòng đầy hân hoan, và vui mừng vì được chịu mọi hình khổ vì danh Chúa Giêsu Kitô (x. Cv 5,41).

 Ngày hôm nay, có biết bao người đang sống trong bất an vì chiến tranh, bạo lực, ghen ghét, đố kỵ… Trong số đó, có người tìm kiếm hoặc cậy dựa vào thứ bình an giả tạo chóng qua, được xây dựng trên nền tảng của sự hưởng thụ vật chất và hào quang của địa vị, danh vọng trần thế. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết tìm đến với Chúa để đón nhận được nguồn bình an đích thực ngang qua việc biết tìm nương ẩn bên Chúa, sống trong sự hiện diện của Chúa và tín thác nơi sự quan phòng yêu thương của Người.

Lạy Chúa, hơn bao giờ hết, ngôi nhà thế giới chúng con đang sống cần được sự bình an đích thực. Xin Chúa ban bình an của Chúa cho đại gia đình nhân loại. Xin cho chúng con can đảm gạt bỏ những thứ bình an giả tạo do thế gian mang lại đang làm chúng con xa rời Chúa và cho chúng con luôn biết tín thác mọi sự vào bàn tay quan phòng đầy tình thương của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.  


Comments are closed.