Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, (còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn). Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. “Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

 


Suy niệm

Qua hình ảnh cây nho và nhành nho, Chúa Giêsu muốn nói đến mối liên kết giữa Ngài với các môn đệ:“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái” (Ga 15,5). “Ở lại trong Thầy” có nghĩa là người môn đệ được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, và “Thầy ở lại trong người ấy” nói đến việc Chúa Giêsu muốn kết hợp với các môn đệ của Ngài trong mối dây tình yêu. Nếu như nhành nho cần được liên kết với cây nho để lãnh nhận nhựa sống và sinh hoa trái thì cũng vậy, sự hợp nhất giữa Chúa Giêsu với các môn đệ là điều kiện để người môn đệ lãnh nhận nhiều ơn thánh và sinh hoa trái thiêng liêng là các việc lành phúc đức.

 Cuộc sống mỗi người có sinh nhiều hoa trái tốt lành hay không tùy thuộc vào sự kết hợp với Đức Kitô. Nếu như nhành nho không liên kết với cây nho nó sẽ bị khô héo và đáng quăng vào lửa để đốt đi thì cuộc đời của mỗi người tín hữu cũng sẽ bị chết khô nếu không kết hiệp với Đức Kitô. Chỉ khi nào biết sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, qua tưởng nhớ, qua suy nghĩ, qua hành động và nhất là qua việc rước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta mới được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa, khi đó chúng ta mới sinh được nhiều hoa trái của tình yêu thương.

Lạy Chúa, như nhành nho không thể sinh hoa trái nếu không được liên kết với cây nho, cuộc đời chúng con cũng không thể làm được gì tốt đẹp thực sự nếu không được kết hiệp với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra rằng, mọi kết quả tốt đẹp chúng con đã đạt được trong cuộc sống không phải do tài năng hay nỗ lực của bản thân mà là do Chúa ban, như thánh Phaolô đã nói: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Amen. 


Comments are closed.